Brf Hamninloppet

Nacka, Stockholm

BRF Hamninloppet

Vid nedfarten till garaget hittar du soprummet. Trevligt om vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt där! Grovsopor, elektronik och farligt avfall lämnas till kommunens återvinningsanläggningar eller till mobila insamlingen, se längst ned på sidan.

Hämtningsschema för BRF Hamninloppet

Hushållssopor*                   Måndagar

Tidningar**                         var 14:e dag jämna veckor

Hårda plastförpackningar**       var 14:e dag jämna veckor 

Wellpapp/pappförpackningar**   var 14:e dag ojämna veckor

Glas**                             var 14:e dag ojämna veckor
 
Metall**                           en gång i månaden
                       

Batterier                          Sköts internt inom föreningen

Glödlampor                      Sköts internt inom föreningen 

Små elektronik                 Sköts internt inom föreningen


* Avtal med Nacka kommun, sophämtning sköts av Liselotte Lööf Miljö AB
Kundnr hos Nacka Kommun 42416
Nacka Kommun 
 08-718 80 00 Kundtjänst VA och Avfall
Utebliven sophämtning, kontakta Liselotte Lööf Miljö AB 08-728 32 80,
efter kl 17: 070 750 41 31.
Nacka kommuns hemsida - avfall och återvinning

** Hämtas av SUEZ (tidigare SITA)
08-519 333 50 Lilian Skoglund/Högdalen
SA-nr hos SUEZ 9810897

Återvinningscentraler och farligt avfall

Grovsopor lämnar du på kommunens återvinningscentraler.

Fyra gånger per år, i mars, maj, september och november, kan du också lämna farligt avfall till mobila insamlingen på Henriksdalsberget eller vid ICA Nära, Finnboda. 

Se mobil insamling för datum och plats.