Samfällighetsföreningen Henriksborg

Nacka, Stockholm

"Detta dårhus heter Henriksborg"

Lite historia om platsen där vi bor

Det gula huset på andra sidan Finnbodavägen nedanför radhusen på Västra Henriksborgsvägen är det gamla mentalsjukhuset hörande till Danviks hospital. Gustav Näsström skriver i sin bok "400 år på Danviken"

"Platsen för detta dårhus heter Henriksborg (sannolikt efter en notfiskare-ålderman Henrik Österman) och kan följas tillbaka till åtminstone 1684, då saltsjudaren Abraham Vichenhaan lät uppföra en saltsjuderibyggnad här ute och fick privilegium på verksamheten för 20 år framåt. Redan 1689 sålde han emellertid anläggningen till handelsmannen Mathias Redeke, som i sin tur 1724 måste överlämna till irländaren Dennis O'Brien."

År 1551 bestämde Gustav Vasa att Stockholms hospital, som låg på nuvarande Riddarholmen, skulle flytta ut på landsbygden till Danviken. Det kommer, skriver kungen, "en mäktig ond stank i hela staden från den där spetalen på Gråmunkeholmen. Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken" Vid Danviken kring den lilla bäck, som då var utloppet från Hammarby sjö till Saltsjön, växte det så småningom upp en liten stad med många byggnader, egen kyrka och ett ståtligt änkehus. Av detta återstår i dag endast huvud-byggnaden, vars mittparti inrymde hospitalskyrkan. Byggnaden ritades av Göran Josua Adelcrantz, lärjunge till Nicodemus Tessin d y och invigdes 1725. Till helt nyligen har den fungerat som magasin och arbetslokal. Den är nu utrymd och under renovering, ett värdefullt minnesmärke.

År 1785 skänkte Gustav III ett belopp på 5000 riksdaler "till uslingars räddning och hjälp" så att hospitalet kunde förvärva saltbruksegendomen och bygga ett hus för de mentalsjuka. Den enda segelbara förbindelsen förr mellan Mälaren och Saltsjön var genom Slussen, som dock var ett hinder för landförbindelserna söderut. Med ökande trafik behövdes bättre kommunikationer mellan Södermalm och Gamla stan och man beslöt kring sekelskiftet 1900 att Hammarbyleden skulle byggas. Kanalen kom att gå rakt genom Danviks hospital som måste flytta. Då byggdes Danvikshem, en ståtlig byggnad ritad av Aron Johansson, riksdagshusets arkitekt. Inflyttning skedde 1915. År 1917 började sjötrafiken genom Danvikskanalen. Dårarna hade flyttat från det gula huset, 1861 överfördes de till det nybyggda Konradsberg på Kungsholmen. Danviks hospital finansierades genom innehav av egendomar och olika avgifter. Så hade Danvikshem ända till 1960-talet rätt att uppbära s k danvikspenningar av fartyg som anlöpte Stockholm

År 1787 besökte den venezuelske frihetshjälten Francisco de Miranda Stockholm. Han och några vänner tog en droska till Danvikens dårhus som då var under byggnad. Han skriver i sin dagbok: "Vi klättrade upp på klipporna i närheten, som erbjuder superba utsikter över strömmen, kajerna och staden.". På berget där våra radhus är belägna låg Somelii Oljefabrik som framställde linolja, färg, korkmattor mm. Prins Eugen såg från sin atelje på Valdemarsudde fabriken på andra sidan vattnet. Han målade 1907 en tavla "Oljefabriken" som nu finns på Nationalmuseum. Den är en nattlig vy med rök och eldsflammor, en bild av industrialismens avigsidor.

Fastigheten inhyste under 1940-talet Hesselmans Motor AB. Den såldes i början på 1950-talet till Folksam som planerade att lägga sitt huvudkontor där. Man bestämde sig emellertid för Skanstull och marken förvärvades då av KF som 1976 sålde till HSB som har byggt våra hus. Oljefabriken på berget revs för att ge plats för den nya bebyggelsen. Kvar finns nu endast den lilla fabriksbyggnad som ligger vid sidan av det f d dårhuset. Den var linoljekokeri och är nu ateljé för konstnären Lars Kleen.

Vår granne i öster Finnboda varv var en gång Sveriges näst största båtbyggare. Efter den olycksaliga branden på Sally Albatross 1990 hamnade varvet i händerna på äventyrare som sålde de båda stora flytdockorna och därmed var verksamheten dödsdömt. Stora svetshallen har vid några tillfällen tjänstgjort som lokal för artister. Nu har HSB tagit över området och bygger bostäder där.

Göran Einarsson

Föreningens egen startbild

Rökar, Oljefabriken, 1907, Prins Eugen