Samfällighetsföreningen Henriksborg

Nacka, Stockholm

Om samfälligheten


Föreningen

  • Föreningen är en samfällighetsförening vars syfte är samordna medlemmarnas utveckling och underhåll av området.
    Samfälligheten förvaltar gemensamma anläggningar som vattenledningar, avloppsledningar, tv/data-nät, poolhus, lekplats och tennisbana. Alla medlemmars insatser är mycket viktiga för att förvaltningen av området sker på bästa sätt. Arbetet är organiserat med stryelse, olika verksamhetskommittéer och allmänna städdagar. Det förväntas att alla medlemma är beredda att, under begränsad tidsperiod, bistå med sin tid och sina kunskapr i samfällighetens tjänst.

Gemensamma anläggningar

  • Samfälligheten driver ett poolhus med en 4x8m inomhuspool med tillhörande bastu och omklädningsrum. Där finns även ett aktivitetsrum med bordtennisbord.
  • Tenninsbanan är belägen på toppen av området och är renoverad under 2007. Den får disponeras fritt av medlemmar i föreningen.

Utemiljö

  • Området har har en trevlig lekplats mitt i området samt två mindre lekplatser med sandlåda.

Föreningens egen startbild