Brf Hörnet

Uppsala

Information för mäklare och potentiella köpare

Stadgar
Föreningens stadgar från 2016-04-20 kan du läsa här.

Avgiftshöjningar
Avgiftshöjningar är inte planerade för 2019.

Renoveringar 
- Fastigheten stamrenoverades 1997-1998 och samtliga våtrum renoverades samtidigt.
- Takterrass färdigställdes 2006.
- Balkongrenovering gjordes 2007.
- Fönsterrenovering gjordes 2011.
- Fasad- och takrenovering genomförd under 2018. 
- Installation av säkerhetsdörrar genomfördes 2019

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgiften är 2,5% av aktuellt prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgiften är 1% av aktuellt prisbasbelopp.

Vattenförbrukning
Uppsala vatten redovisning 2018 kan läsas här.

OVK Obligatorisk Ventilationskontroll
Protokoll från senste OVK kan läsas här.

Radon-kontroll
Senaste protokoll från radommätning kan läsas här.
Intyg från radonmätningen, se bif dokument Radonmätning 2020

Årsredovisningar
Årsredovisning för 2017 kan läsas här.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Ibland tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns; det bestäms från fall till fall. Överlåtelseavgiften är 1% av basbeloppet och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridisk person kan beviljas inträde i föreningen endast om förvärvet av bostadsrätt avser affärslokal. 

Kontaktperson
För mer information, använd kontaktformuläret på vår hemsida!