Brf Hörnet

Uppsala

Information för mäklare och potentiella köpare

Stadgar
Föreningens stadgar från 2016-04-20 kan du läsa här.

Avgiftshöjningar
Avgiftshöjningar är inte planerade för 2019.

Renoveringar 
- Fastigheten stamrenoverades 1997-1998 och samtliga våtrum renoverades samtidigt.
- Takterrass färdigställdes 2006.
- Balkongrenovering gjordes 2007.
- Fönsterrenovering gjordes 2011.
- Fasad- och takrenovering genomförd under 2018. 
- Installation av säkerhetsdörrar genomfördes 2019

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgiften är 2,5% av aktuellt prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgiften är 1% av aktuellt prisbasbelopp.

Vattenförbrukning
Uppsala vatten redovisning 2018 kan läsas här.

OVK Obligatorisk Ventilationskontroll
Protokoll från senste OVK kan läsas här.

Radon-kontroll
Senaste protokoll från radommätning kan läsas här.

Årsredovisningar
Årsredovisning för 2017 kan läsas här.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Ibland tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns; det bestäms från fall till fall. Överlåtelseavgiften är 1% av basbeloppet och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridisk person kan beviljas inträde i föreningen endast om förvärvet av bostadsrätt avser affärslokal. 

Kontaktperson
För mer information, använd kontaktformuläret på vår hemsida!