Brf Hörnet

Uppsala

Radonmätning gjordes under jan-mars 2020 där 7 lägenheter uppmättes. Resultat från dessa kan läsas i bifogade pdf-dokument. Samtliga lägenheter ligger klart under max värdet 200 Bq/m3 somm gäller för bostadsutrymmen.