HSB24 Huglek

Uppsala

Information för mäklare och potentiella köpare

 

Avgiftshöjning för 2017-2018
Avgiftshöjningar oktober 2017 0 %

Avgiftshöjning för perioden 2016-2017
Vi höjer avgiften med 1,8%.


Underhållsplan

Större underhåll och insatser

Föreningens hus byggdes 1945 och större underhåll har gjorts åren 1989, 2002 och 2009.

1989 Kök, fönster, tak, fasad, balkong, köksstammar, el, dörrar

2002 Badrum, stamledningar och badrumsfönster

2009 Renovering av undercentral, värme

2012 Com hem installation bredband, telefoni, TV, gruppavtal

2012 Nya brandvarnare alla lägenheter

2013 Rep och genomgång av fönster till lägenheter och trapphus

2013 Etapp 2 undercentral värme styrning och övervakning webbaserat

2013 Utbyte portlåsstyrning för alla entrédörrar

2014 Framtagande av underhållsplan med extern konsult 

2015 Trädgårdsuppdatering med trädgårdsarkitekt 

2015 Uppgradering av avtal med Comhem för TV med senaste Tivo, Telefoni och bredband

2016 Byte av kalblage och lysarmaturer(Led) trapphus och källare, mätartavlor, stigarledningar trapphus samt  servis- och fastighets-centraler på Egilsgatan och Styrbjörnsgatan 

2018 byte av elservice och kablage i Undercentral


Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar till höger.

Information om överlåtelser
Överlåtelser, avgifter, kreditupplysningar handtas av handläggare vid Upplands Boservice. Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor.

Ibland tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns; det bestäms från fall till fall. Föreningen tar ut en överlåtelse-och pantsättningsavgift från köparen, 2,5%. . Medlemskap i HSB 


Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Lars Egnell via mejladress, eller använd kontaktformuläret i menyn till vänster!