HSB Brf Bindgarnet i Lund

Lund, Skåne

HSB Brf Bindgarnet

Adress till föreningen
HSB Brf Bindgarnet
Stora Södergatan 39
222 23 Lund

046-211 53 77
www.bindgarnet.se

Antal lägenheter och lokaler
Det finns 121 lägenheter och 2 lokaler som upplåts med bostadsrätt.

Historik

Brf Bindgarnet byggdes mellan 1979-1981, på klassisk lundamark inom kvarteret Repslagaren i stadsdelen "Nöden". Populärt nämns oftast kvarteret för Bindgarnstomten. Bakgrunden härtill är att söka i det faktum, att inom kvarteret låg på sin tid en av Lunds största industrier, Svenska Bindgarnsfabrikens AB. Byggnaden med adress St Södergatan 39 är den enda kvarlevan av Bindgarnsfabriken. Denna byggnad lät Herman Bohm uppföra 1889! Tillkomsten var i första hand föranledd av den då blomstrande Bindgarnsfabrikens lagerbehov.

1897 ombyggdes huset delvis till bostäder.

1980-81, renoverades huset till vad det är idag, bostäder i hela byggnaden, utom i källarplanet som inrymmer två lokaler bl a föreningens kontor.

Hans Prehn, var under 1600-talet befallningsman på Klostergården, bodde förmodligen söder om nuvarande S Esplanaden. Området där kallades i äldre tider Prennelyckan. Vilket sannolikt gav namn åt Prennegatan.

Föreningens egen startbild