HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

IMD-el

Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumtion, och skapa medvetande om vår förbrukning. Framöver kommer vi även att kunna installera solceller på fastighetens tak.

Elkostnaderna debiteras på hyresavierna kvartalsvis, och kommer släpande. Om du är nyinflyttad ska du inte ta över tidigare ägares uppgifter, utan du får ett eget inlogg tillsamans med annat informationsmaterial vid inflytt. 

Bifogade dokument