HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

IMD-el

Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumtion, och skapa medvetande om vår förbrukning. Vi kommer även att kunna installera solceller på fastighetes tak.

Samtliga medlemmar har fått uppgifter i sin brevlåda med individuella inloggningsuppgifter och vart ni ska logga in. Elkostnader kommer från och med juni 2020 på era hyresavier. Om du är nyinflyttad ska du inte ta över tidigare ägares uppgifter, utan du kontaktar expeditionen@brfnybygget.se så ska vi ordna ett nytt inlogg till dig. 

 
Elavgifter kommer på avier från och med juni
Alla elavtal ska vara uppsagda och vi kommer från och med nästa omgång avier lägga på elavgiften på dessa avier, det blir alltså ett glapp just nu innan det har kommit igång. Alla har fått individuell inloggning levererad i brevlådan där ni kan se förbrukning. Eftersom det blir ett glapp mellan februari-maj, kommer det tyvärr att bli en högre summa på avin, så att du är förberedd på detta!

Bifogade dokument