HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Nya stadgar 2017

Våren 2017 uppdaterades föreingens stadgar, främsta skälet är att de skall vara uppdaterade och överensstämma med aktuell lagstiftning.

För att ändra stadgar krävs 2 st stämmor

På extra föreningsstämma den 26 april 2017 togs det första beslutet av två. Beslut nr 2 togs på ordinarie årsstämma den 10 maj 2017. Besluten tog med klar majoritiet av de på stämmorna röstande.

Båda stämmorna hålls på Allegården i haga.

Till höger du kan ladda ner kallelse med inkommna motioner, årsredovisningen och PM/information om nya stadgar.

Lördagen den 8 april delades det ut Kallelse till extrastämma, PM och kopia på nya stadgar, nu i efterhand har vi uppmärksammat att det finns ett fel i det PM som delades ut.

På första sidan under rubriken ”Förslag till beslut” finns följande mening:  

”Motivet till denna förstärkta majoritet är att de nya stadgarna föreslår en annan fördelningsgrund för årsavgiften.”   

Ni kan bortse från denna mening då detta inte stämmer, de ändringarna vi behöver göra berör inte andelstal eller fördelningsgrund.