HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

2017-04-04 Välkommen på städdag 21 april kl 10:30

Vi träffas på gården och röjer sedan tillsammans i vind och källare. Container finns på plats. EFTER gemensam röjning och städning kan du slänga eget skräp i containern. OBS! Tänk gärna på att du ansvarar för att forsla undan ditt eget skräp själv, det är inte meningen att det ska ställas ut när det är städdag för att andra ska plocka undan och kasta det åt dig.

Du kan också slänga hemelektronik som datorer, skivspelare mm i en särskild elhäck som finns på plats framför soprummen (Kom ihåg att avlägsna eventuella batterier i prylarna)!

OBS: Bilbatterier, gammal målarfärg, gasoltuber mm kemiska produkter får absolut inte slängas i containern. Dessa ska till Återvinningsstation.

Alla cyklar måste märkas med namn och lägenhetsnummer. Omärkta cyklar forslas bort!

Efter gemensamt arbete bjuder vi på grillad korv och dryck på gården.

 

2017-11-27 Förändrad månadsavgift från 1 jan-18
Från och med kommande kvartal, 1 januari-31 mars, införs en avgiftshöjning om 2 %, vilken är en lägre höjning än den som gjordes senast under 2007. Föreningen täcker sina löpande kostnader och framtida underhåll genom den årsavgiften som du som medlem betalar varje månad. På tio år har omkostnader ökat i omvärlden och höjningen är till för att täcka dessa kostnader samt även kommande fasadrenovering enligt föreningens underhållsplan.
/Styrelsen

 

Påminnelse att hålla ordning för oss som tränar i gymmet

Vi är ett gott gäng som använder träningsrummet. Vi påminner om ordningsreglerna och att vi städar undan efter oss när vi kört ett pass. För att det ska vara trevligt och fräscht att träna har vi beslutat att det inte är tillåtet att använda kalk i gymmet, vi hoppas att alla har förståelse för detta beslut!

/Styrelsen