HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

 

2018-11-27 Förändrad månadsavgift från 1 jan-19
Från och med kommande kvartal, 1 januari-31 mars, införs en avgiftshöjning om 2 %. Föreningen täcker sina löpande kostnader och framtida underhåll genom den årsavgiften som du som medlem betalar varje månad. Höjningen är till för att täcka ökade kostnader samt kommande fasadrenovering där vi även byter ut fönster och balkongdörrar enligt föreningens underhållsplan.
/Styrelsen

 

Påminnelse att hålla ordning för oss som tränar i gymmet

Vi är ett gott gäng som använder träningsrummet. Vi påminner om ordningsreglerna och att vi städar undan efter oss när vi kört ett pass. För att det ska vara trevligt och fräscht att träna har vi beslutat att det inte är tillåtet att använda kalk i gymmet, vi hoppas att alla har förståelse för detta beslut!

/Styrelsen