HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Allmänt om Brf Nybygget

Fastigheten utgör ett gårdskvarter i landshövdingestil byggt 1934-1935, vilket gör oss till en av de äldsta HSB-föreningarna i Göteborg. Fastigheten byggdes i två omgångar, först uppfördes den östradelen, med adress Fjällgatan 3, den västra delen med adress fjällgatan 9. slutfördes 1935.

Huset är bygget efter ritningar av Ingrid Wallberg och Alfred Roth, tidiga företrädare för den funktionalistiska arkitekturen.

Föreningen äger fastigheterna Stigberget 34:6 och 34:7, med en boarea om 6.152 kvm. Fastigheterna, som ligger på fjällgatan 3-9, inrymmer 145 lägenheter samt gemensamma utrymmen som tvättstuga, bastu, solarium, gästlägenhet och föreningsexpedition.

På norra sidan av huset, Nybyggesgatan, har föreningen 26 st parkeringsplater.

Styrelsen har det löpande ansvaret för föreningens skötsel och ekonomi. Administrativa tjänster, ekonomisk och teknisk förvaltning köper vi av HSB.  

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument