HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Den 6 maj kl 18 är det dags för Brf Nybyggets årsstämma. Vi samlas inne på föreningens expedition vid Fjällgatan 3. Årsredovisning samt dagordning finns att ladda ner i menyn till höger. Önskas en utskriven årsredovisning, vänligen mejla expeditionen@brfnybygget.se.

 

Inkommen motion från Fredrik Skoglund:

MOTION TILL ÅRSMÖTE FÖR BRF NYBYGGET 2024

OBS! Sammanfattning, för motionen i sin helhet, se bilaga Motion 2024 i meny till höger.

Motion för konvertering av råvind Bakgrund:

Jag föreslår att Brf Nybygget skall undersöka möjligheterna att konvertera vår råvind till nya lägenheter och utökad bostadsyta. Brf Nybygget är en förening som drar till sig ett stort intresse, som bl.a. går att se på alla de brev vi tar emot från olika mäklare. Med en bostadsmarknad som är på väg att förbättras ser jag detta som en utmärkt möjlighet för vår förening att utnyttja tillfället och dramatiskt förbättra vår ekonomi.

Styrelsens svar på motion:

Vi ser inte att den ekonomiska intäkten är försvarbar mot investeringen, då bostadsytan kommer att vara så begränsad/liten, samt att husets utseende inte får förändras på grund av kulturhistoriskt värde vilket innebär ingen förändring av takhöjd eller nya fönster etc. Därför föreslår Styrelsen att motionen avslås. Se även tidigare utredning som visade begränsningar redan 2014, i menyn till höger.