HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Återvinning

Vår förening har satsat mycket på miljön genom att skapa verkligt bra möjligheter för oss att återvinna det mesta. Det innebär att du kan sortera, slänga och återvinna det mesta av vanligt hushållsavfall i vår miljöstation på gården - nära och bekvämt. Det är också ekonomi för föreningen med att du sorterar och återvinner dina sopor, eftersom det är det s k restavfallet som debiteras per kilo och är dyrast för oss.

Inga grovsopor i våra återvinningsrum tack!
Vi påminner om att inte ställa några grovsopor som till exemepl möbler i våra soprum. Det hindrar personalen som hämtar våra kärl och skapar onödiga kostnader för alla medlemmar, då vi ibland tvingas betala extra för detta samtidigt som att kärlen kanske inte töms och därmed överfylls. Du ansvarar själv föratt transportera bort dina möbler, alternativt kan du slänga dem under våra två städdagar - men då ska de förvaras tillsvidare i något av dina förråd. 

All sophantering och återvinning är samlad till ett och samma hus på gården, miljöstationen består av två rum; ett för återvinning och ett för husållssopor.

I rummet för återvinning finns kärl för
• Kartong
• Papper
• Batterier
• Lampor
• Glas (färgat och ofärgat)
• Plast
• Metall

I rummet för hushållssopor finns kärl för
• Kompostavfall
• Restavfall - "vanliga sopor".


Inga grovsopor i återvinningsummen!
Två gånger om året kan du slänga grovavfall t ex gamla möbler, brädor, skåpsluckor, eupall och elprylar i en container. Placerar du saker på golvet alt. grovavfall i eller utanför behållarna innebär detta en extrakostnad för föreningen, som kan innebära att vi måste höja din hyra.

Grovavfall - exempelvis gamla möbler, skåpsluckor mm.
Varje vår och höst beställer vi en container. Då kan du kan slänga uttjänta möbler och annat grovavfall.

OBS: Ställ inte möbler eller byggavfall i soprummet!

Elektronik - exempelvis din gamla tv eller dator
Uttjänt elektronik får Du själv transportera till någon av kommunens miljöcentraler. Du kan också lämna den gamla produkten till butiken om Du köper en ny produkt.
 
Alla elektriska apparater skall transporteras till kommunens återvinningscentral!

Vissa år samlar vi i förengen in elektroniskt avfall för återvinning. Håll utkik på städdagarna!

OBS: Ställ inte elektronik avfall i soprummet! 

Farligt avfall - exempelvis färg och lösningsmedel
Farligt avfall som exempelvis lösningsmedel, färg och bilbatterier kan lämnas på Shell på Jaegerdorffsplatsen.

Medicin
Lämnas till Apoteket.

Farligt avfall kan lämnas till kommunens Farligt avfall-bilen 

OBS! Det är inte tillåtet att ställa in grovavfall och liknande i sophuset, allt som lämnas i sophuset skall ner i kärlen för restavfall eller komposterbart avfall!

Observera att du via Göteborgs stad kan få ditt grovavfall hämtat mot en kostnad de tider vi inte har en container. Läs mer på deras webb.

 

Föreningens egen startbild