HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Trivselregler

 

Bostadsrättföreningens medlemmar och hyresgäster åligger att

 • Akta och vårda vår gemensamma egendom
 • Vara sparsam med vatten speciellt varmvatten
 • Vädra med omdöme
 • Inte vädra eller torka kläder utanför fönster eller utanför den egna balkongen
 • Inte grilla på balkongen på grund av brandrisk
 • Inte sätta upp utomhusantenn på fasad eller tak
 • Använda uppställningsplatser som är avsedda för cyklar och motorfordon
 • Att ej förvara egendom i allmänna utrymmen. Exempelvis trappor på grund av bland annat utrymmesskäl
 • Släcka ljus, stänga fönster samt låsa källar- och vindsdörrar efter dig
 • Hålla tvättider och göra rent efter ditt tvättpass
 • Inte upplåta tvättstugan eller utföra tvätt åt andra personer som ej bor i fastigheten
 • Erhålla styrelsens tillstånd att hyra ut i andra hand
 • Om det uppstår skador på vårt hus genast anmäla det till styrelsen eller på styrelsen anvisat sätt
 • Visa hänsyn och inte störa grannar med höga ljud som till exempel hög volym på TV och musik där till exempel bastoner kan vara extra störande. Att visa ljudmässig hänsyn gäller givetvis dygnet runt, men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00. Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.
 • I övrigt rätta sig efter styrelsens föreskrifter
 • Vi tillåter inte några husdjur i våra gemensamma utrymmen och gården är ingen rastplats samt djur ska alltid vara kopplade och under uppsikt i ägarens närhet.

Om du har frågor eller synpunkter kontakta gärna styrelsen! 

 

Föreningens egen startbild