HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Tvättstugan

Vi använder ett elektroniskt bokningssystem (APTUS) för tvättstugan och bastun och du bokar med en av dina tre taggar. Du kan ha upp till fyra tider bokade per vecka och instruktion finns vid bokningssystemet.

Vi ser över möjligheten att kunna boka via dator/mobil, men det är en hög kostnad för webbhosting och installation, så vi har avaktat med denna investering på grund av priotering av andra renoveringar i vår underhållsplan. Under 2024 kommer vi att besikta taket oh efter det kan vi ta ett beslut om investering eller ej. 

Varje lägenhet har 3 st brickor (märkta 1, 2 och 3) som är unika och kopplade till din lägenhet. Försvinner en bricka ska du omgående kontakta styrelsen för att spärra den. OBS! När du  säljer din  lägenhet SKALL samtliga 3 st brickor överlämnas till köparen.  

Bifogade dokument