HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Tvättstugan

Vi använder ett elektroniskt bokningssystem (APTUS) för tvättstugan och bastun. Det är ett säkert och enkelt välbeprövat system, det är tryggt genom att obehöriga inte kan få tillgång till tvättstuga eller torkrum.

Under kommande år kommer du även att kunna boka från datorn eller mobilen, det är utbyggbart och om vi vill kan fler tjänster anslutas i framtiden.

Varje lägenhet har 3 st brickor (märkta 1, 2 och 3) som är unika och kopplade till din lägenhet. Försvinner en bricka skall du omgående kontakta styrelsen.


OBS! När du  säljer din  lägenhet SKALL samtliga 3 st brickor överlämnas till köparen.
  

Borttappad tagg

Om du har tappat bort din tagg kostar en ny 200 kr. Mejla namn och lägenhetsnummer (1-145) till expeditionen@brfnybygget.se samt vilken tagg (1-3) som du har tappat bort. Kostnaden betalas i förskott till bankgiro 511-4848, skriv tagg+lägenhetsnr i betalningen och visa upp när taggen hämtas ut.

Bifogade dokument