HSB Brf Nybygget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

FAQ

Barnvagnsrum
Vi har idag tyvärr inte något ledigt utrymme för barnvagnsförråd. Det ska inte stå några barnvagnar i utrymmen som trappuppgångar enligt brandskyddsregler, vi ber er att respektera detta. 

Träden vid parkeringen
Träden står på inte på vår mark utan marken tillhör grannföreningen Brf Masthugget. Enligt Göteborgs stads policy tas inga friska träd ner, utan de beskärs årligen alternativt vart femte år beroende på skicket. Alla träd inspekteras årligen. Brf Masthugget rensar även vid slänten 1-2 meter ned mot Brf Masthugget. 

Sänkt Månadsavgift
Månadsavgiften är föreningens enda större inkomst och dessa måste täcka kostnaderna för föreningen. Minskad hyra skulle innebära större belåning med ökade räntekostnader som följd. Då det är en bostadsrättsförening så är det vi som delägare i föreningen som måste se till att betala vad det kostar att driva föreningen/fastigheten.

Grovsoprum
Vi har tyvärr inte utrymme eller ledigt rum för ett ev. grovsoprum. Ställ undan dina möbler och andra grovsopor i dit förråd och släng det när vi har container på plats vid städdagarna på vår och höst. 

Lås till trappuppgångsdörren
Vi har tittat på att sätta lås på varje trapphus, men det är en kostnad på 600-800 000 och det är ingen kostnad vi önskar just nu. Detsamma med kostnader gäller att kunna boka tvättid via mobilen, men det ligger ändå i en plan framåt att ta in ny offert på detta. 

Odlingslådor på gården och trädgårdsgrupp
Är du intreserad av en plats i odlingslåda eller att vara med i vår trädgårdsgrupp mejlar du expedtionen@brfnybygget.se med din intresseanmälan.

Installera solceller eller solvärme
Vi har undersökt möjligheten och projekterat för solceller på taket. Efter besiktningen av taket under 2024 kommer vi att titta närmare på detta. 

Installation av elbilsladdare
Vi har slutit ett avtal med Elaway och alla boenden med en parkering idag har fått alternativ att ha en laddstolpe.  Installationen betalas av Elaway och förbrukningen står därefter enskild medlem för till en abonnemangskostnad av 343 kronor exklusive parkeringsavgift. Vi beräknar vara igång med installation tidig vår 2024. 

 

Porttelefon
Besökare använder porttelefonerna på Fjällgatan 3 och 9, samtal från dessa kommer från nummer 031-42 39 47, du låser upp porten genom att trycka 5 eller * på din telefon. Om du behöver ändra telefonnummer i porttelefonen mejlar du expeditionen@brfnybygget.se