BRF Ingemar 8

Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Föreningen

Brf Ingemar 8 är en äkta bostadsrättsförening som omfattar adresserna Roslagsgatan 40 A-D. Föreningen består av 39 lägenheter samt två hyreslokaler. Ekonomi är överlag mycket god, föreningen har ett lån på 850 TSEK (motsvarande 342 kr/kvm) och relativt låga avgifter.

Byggnadens totalyta är 2 485 kvm varav 2 321 kvm utgör lägenhetsyta och 164 kvm utgör lokalyta. Tomtytan är 1041 kvm. Föreningen äger marken.

Tillgångar: Vind högst upp i C-huset samt ett mindre vindsutrymme i A-huset. I B-husets bottenplan vetter ena hyreslokalen mot gård och skulle kunna göras om till bostadsrätt.

Byggnaden

Byggnaden består av gathuset med uppgångarna A och B som byggdes år 1897 samt gårdshuset med uppgångarna C och D som är några år yngre.

Ventilation: Självdrag

Fönster: 2 glasfönster

Uppvärmning: Fjärrvärme

Hiss: Nej men det skulle vara möjligt att installera

Tvättstuga: Tre maskiner samt torktumlare och torkskåp som bokas via bokningstavla. Gott om lediga tider då många lägenheter har egna tvättmaskiner.

Avgift

I avgiften ingår värme, vatten, internet och balkongavgift (om lägenheten har balkong). Tom december 2021 ingår även TV från ComHem

Från det tredje kvartalet 2021 kommer avgiften att höjas med 5%, därefter sker ytterligare en höjning på 5% under 2022.

Underhåll

Föreningen har extern fastighetsförvaltning och underhållet på fastigheten följer framtagen underhållsplan och de närmsta 10 årens underhåll ses årligen över av styrelsen, beslutas och justeras vid behov i samråd med expertis från fastighetsförvaltningen.

1986 Elstigar utbytta och taket omlagt

2004 Balkonger (ett antal balkonger är byggda senare)

2004 Bastu

2004 Stambyte (partiellt)

2005 Gården och källaren renoverades i samband med försäljning av vindsutrymmen

2005/2006 Ett nytt värmesystem installerades

2006 Gårdshusets tak renoverades

2008 Installerades ny ytterdörr i porten och postboxar

2009 Renovering av gårdshusets fasad, utbyte av alla dörrar i gårdshuset samt trapphusen målades om

2010 Stambyte (partiellt)

2011 Snörasskydd

2011 VVS installation

2013 Byttes kodlåset

2013 Installation bredband

2014 Ommålning taket gathus  

2017 Nya tvättmaskiner och torkskåp

2017 Brandskyddskontroll (var 6e år)

2017 OVK (var 6e år)

2017 Sotning (var 4e år)

2018 Fönsterrenovering (från trärent) och även samtliga entrédörrar

2018 Installation av elektriska dörröppnare

2019 Ny torktumlare

2019 Partiellt stambyte av avloppsrör i källaren

2019 Omputsning gårdsmurar

2020 Sotning

2020 Taksäkerhet gathuset

2020 Nya brandsläckare

2021 Brandskyddskontroll

2021 Dränering gården (partiell)

 

Kommande större underhåll

El: utbytt år 1986, preliminärt utbyte och omdragning år 2040

Tak: Omlagt 1986 och ommålat 2006 (gårdshuset) samt 2014 (gathus). Vid ommålning av mindre partier på gårdshuset bedöms fullständig ommålning till preliminärt år 2024.

Fasad: Putsen är i fint skick, statusbesiktning inom några år och omputsning preliminärt tidigast från år 2025

Fönster: Renoverades år 2018, bättringsmålning planeras till ca 2026

Stammar: Stambyte av avloppsstammen ej inlagt i befintlig underhållsplan eftersom stammarna är rejäla och fullt funktionsdugliga. Stamspolningar genomförs vart femte år och skicket dokumenteras i samband med detta. Varm- och kallvattenstammarna samt värmestammen analyseras 2021 för att se när eventuellt stambyte/relining kan behövas.

Trapphus: Preliminärt ommålning inom några år, ca 2022

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovisningar till höger.

Stadgar

Se bifogade stadgar till höger. Viktigt att notera är paragraf 9 som behandlar renovering av väsentlig art där lägenhetsinnehavaren är skyldig att ansöka om tillåtelse till styrelsen.

Information om överlåtelser

Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Överlåtelseavgiften betalas av köparen. Överlåtelse-, pantsättnings-, och upplåtelseavgift får tas ut efter beslut av styrelsen, faktisk kostnad betalas av medlemmen på nästkommande avgiftsavisering. Nu ligger de på:

Överlåtelseavgift: 3,5% av prisbasbelopp

Pantsättningsavgift: 1,5% av prisbasbelopp
 

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns icke som medlemmar i föreningen.

Delat ägande förälder/barn

Föreningen accepterar delat ägande med minsta andel om 10%

Kontaktperson

För mer information, använd kontaktformuläret i menyn till vänster.