BRF Ingemar 8

Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

 

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är för närvarande planerade. Föreningen ekonomi är överlag mycket god och föreningen är skuldfri. Föreningen består av 39 lägenheter samt två hyreslokaler.

Underhållsplan
Fastigheten byggdes 1897 (gårdshuset något senare). Gården och källaren renoverades i samband med försäljning av vindsutrymmen år 2005. Ett nytt värmesystem installerades årskiftet 2005/6 och gårdshusets tak renoverades 2006. 2013 byttes kodlåset och 2008 installerades ytterdörr i porten och postboxar.  Under 2009 renoverades gårdhusets fasad, alla dörrar i gårdhuset bytts ut och trapphusen målats om.

Stambyte ej inlagt i befintlig underhållsplan eftersom stammarna är rejäla och fullt funktionsdugliga. Stamspolningar genomförs vartannat år och skicket dokumenteras i samband med detta. 

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar till höger.

Stadgar
Se bifogade stadgar till höger. Viktigt att notera är paragraf 9 som behandlar renovering av väsentlig art där lägenhetsinnehavaren är skyldig att ansöka om tillåtelse till styrelsen.

Information om överlåtelser

Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Överlåtelseavgiften på 950 kronor betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns icke som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, använd kontaktformuläret i menyn till vänster.