BRF Ingemar 8

Stockholm

Om föreningen

 

Föreningen
Föreningen är en äkta förening med organisationsnummer 702000-9960. Den ombildades från borätt till bostadsrätt år 2003.

Adress till föreningen
Brf ingemar 8
Roslagsgatan 40
113 55 Stockholm 

http://www.roslagsgatan40.se

Antal lägenheter
Det finns 39 lägenheter som upplåts med bostadsrätt.


Hyreslokaler
Inom fastigheten finns två marklokaler som upplåts med hyresrätt och som bidrar till att hålla medlemsavgifterna låga.

Gemensamma utrymmen
Det finns en tvättstuga som kan bokas alla dagar, kostnadsfritt. Föreningen har dessutom en bastu som kan bokas mot en avgift.

Utemiljö
Föreningen har en trevlig innegård som iordningsställdes år 2005. Det finns cykelställ, utegrill samt två sittgrupper. 

Värme, vatten och el
Fastigheten värms med fjärrvärme, vilket ingår i avgiften. Även kallt och varmt vatten ingår i avgiften. Varje lägenhet har egen elmätare.

TV och bredband
Leverantör av fiberbredband är Ownit vilket ingår i avgiften. Fastigheten har för närvarande comhem som leverantör av kabel-TV vilket ingår i avgiften tom december år 2022 då avtalet löper ut. 

Parkering
För medlemmar gäller boendeparkering i mån av plats. Ett P-hus finns även i början av Roslagsgatan.

Andrahandsuthyrning:

Uthyrning av lägenhet i andrahand ska ansökan om till föreningens styrelse och godkännes upp till maximalt 24 månader. Blanket finns på hemsidan. Administrativ avgift vid uthyrning tas för att täcka kostnader som det innebär i form av uteblivet bidrag från medlemmen. 500 kr (<1månad), 1000kr (1-6 månader) och 2000kr (6-12 månader). Eventuell ansökan om andrahandsuthyrning ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan påbörjad uthyrning. Efter godkännande ska avgift betalas 1 vecka innan påbörjad uthyrning. 

Renovering

Renoveringar ska ansökas om och godkännas av styrelsen enligt föreningens stadgar. Blankett finns här på sidan.