Brf Inlandsisen

Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Avgiftshöjningar 

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2016.

Inflyttningsavgift

Från oktober 2016 tar föreningen ut en inflyttningsavgift på 1 000 SEK.

Underhållsplan 

1977
Fastigheten genomgick en omfattande renovering/ombyggnad: fasaden omputsades, nya stammar för vatten och avlopp, installation av fjärrvärme, elinstallation utbytt, hissar installerades, tak utbytt.

1989
Ny undercentral. 

2000
Tvättstugan och hissarna renoverades. 

2001
Målning tak.
Slipning och behandling av golv i entréerna. 

2003
Tre nya branddörrar installerades mot gården.
Inköp en tvättmaskin och torkskåp till tvättstugan. 

2009
10 balkonger byggdes.
Inköp en tvättmaskin till tvättstugan.

2010
Samtliga fönster renoverades.
Spolning stammar. 

2011
Fasaden omputsades. 

2012
Entrédörr och skyltfönster till lokalen monterades.
Installation av nytt ventilationssystem i lokalen.
Ventilationsåtgärder (därefter godkänd OVK) i samtliga lägenheter med montering av fönsterventiler och nya don i badrum. 

2013
En balkong byggdes.  

2014
Entréportar mot gata totalrenoverades.
Installation av nytt passersystem med porttelefoni, automatiska dörröppnare och nya lås/nycklar.
Snörasskydd monterades utmed taket på gatsidan.  

2015
Installation av nytt sophanteringssystem.  
Injustering av fastighetens värmesystem.  
Installation av fibernät för bredband.
Inköp en tvättmaskin och torktumlare till tvättstugan.
Installation av ny ventilation i tvättstugan. 
Målning av nedre del av fasaden mot gatan.

Trapphuset renoverades:
Nya säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter och hyreslokalen.
Målning av väggar, tak och snickerier. 
Infasning av elkablar på entréplanen. 
Installation av ny armatur. 
Djuprengöring och ytbehandling av stengolv och trappor.    

2016

Stammarna spolades och inspekterades.

En balkong byggdes.

 

Årsredovisning

Se bifogade årsredovisningar till höger. 

Föreningens stadgar

Se bifogade stadgar till höger. 

Information om överlåtelser 

Överlåtelseavgift utgår med 2,5 % av gällande basbelopp och betalas av köparen.

Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande basbelopp.  

Om det kan antas att köparen för egen del inte permanent ska bosätta sig i lägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. 

Juridiska personer

Juridiska personer kan eventuellt godkännas som medlemmar i föreningen. Styrelsen prövar varje enskilt fall. Än så länge har ingen juridisk person godkänts som medlem i föreningen.  

Bygglov balkong

Se bilaga till höger gällande bygglov.  

Kontakt

Ansökan om medlemskap skickas till Brf Inlandsisen, Östgötagatan 36, bv, 116 25, Stockholm. 

För mer information, kontakta styrelsens ordförande, via kontaktformuläret i menyn till vänster!