Brf Källgården

Västerås, Västmanland

Historia


Bostadsrättsföreningen Källgården bildades 1942 och fastigheten Naima 12 färdigställdes 1943. Vid uppförandet hade huset tre lägenheter på varje våningsplan och uppgång med en liten etta i mitten. Lägenheterna benämndes till exempel ”B2A” för lägenhet i uppgång B, våning 2 till vänster.

Vid denna tid var Källgatan huvudgata med genomfartstrafik som senare flyttades till Ringvägen. En stor ägare, och troligen initiativtagare till att bygga huset var ICA. De små ettorna var så kallade uthyrningslägenheter och hyrdes bland annat ut till poliser som övernattningslägenheter. Någon gång på 60-talet lät ICA sälja alla sina lägenheter till anställda. En del av husets södra del bibehölls som lager och avyttrades senare. 1988 genomfördes en så kallad ROT-renovering. I samband med detta upprättades en ny ekonomisk plan. De små ettorna slogs därvid ihop med någon av lägenheterna i samma plan. Därför heter till exempel lägenheten ovan istället ”B2A-B”.

På Källgårdens förgård i hörnet av Västgötegatan och Källgatan ligger en gammal pump vid namn ”Orströms pump”. Detta var den sista av de offentliga pumparna i staden och var i bruk fram till att det första vattentornet uppfördes. Pumpen har två uttag. Ett för hämtning av vatten med flaskor och dylikt och ett för hämtning med tunna efter häst. Enligt inskrift på den gamla pumpstocken av ek, är denna utbytt sista gången år 1883.

Föreningens egen startbild