Kanbergets Samfällighetsförening

Linköping, Östergötland

Sopor och källsortering 

Vi som bor på Kanberget är duktiga på att källsortera. Men vi kan bli ännu bättre!

Inom Kanbergets samfällighetsförening finns fem återvinningsrum, där vi lämnar såväl hushållssopor som källsorterat material. Att bli kvitt det källsorterade materialet i direkt anslutning till bostaden är en uppenbar fördel både för oss boende och för miljön.

Det är inte gratis att källsortera, men det är betydligt billigare än att lämna avfallet som hushållssopor. Genom att vara ännu noggrannare med källsorteringen  sänker vi således våra totala avfallskostnader och sparar dessutom miljön.

Inom Kanbergets samfällighetsförening källsorterar vi nästan hälften av alla våra sopor!

För närvarande källsorterar vi i följande fraktioner:

Tidningar

Dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, broschyrer, reklamblad, kataloger med mjuk rygg och kontorspapper
Obs! Ej bärkassar, kartonger eller kuvert!

Förpackningar av kartong och well

Kartonger av wellpapp och papp, papperspåsar och bärkassar av  papper, pastakartonger, äggkartonger, hushålls/toapappersrulle, tvättmedelskartonger

Förpackningar av glas

Färgade glasflaskor och glasburkar lämnas i kärlet för färgade glasförpackningar
Ofärgade glasflaskor och glasburkar lämnas i kärlet för ofärgade glasförpackningar
Obs! Ej porslin eller keramik i glasbehållarna! Lock och kapsyler skall sorteras och lämnas där de hör hemma

Förpackningar av hårdplast/mjukplast

Hårdplastflaskor för t ex ketchup, diskmedel, schampo, tvål och saft.
Hårdplastlådor för t ex glass och sylt.
Plastkassar, brödpåse och fryspåse av plast, cellplast, cellofan, bubbelplast, plastfolie, gladpack, glasspapper, påse med tapp från vinkartong, frigolit, frigolittråg, medicinkarta för tabletter, nätpåse för frukt, pastapåse, refillpåse för t ex sylt och flytande tvättmedel, plastbägare för smör, sugrör av plast, plasttub med plastkork, vakuumförpackning för t ex korv och ost, plast runt flerpack för öl och vin.

Förpackningar av metall

Konservburkar (stoppa in locket i burken!), dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie/formar, metallbehållare för värmeljus, sprayburkar av metall, tuber av metall med metallkork, metallock och kapsyler.
Obs! Förpackningar med färg- och limrester är farligt avfall och får ej lämnas här!


Elektriskt och elektroniskt avfall

Allt som har sladd eller drivs med batteri tillhör el-avfall, t ex TV-apparater och bildskärmar, småapparater,  datorer, leksaker, hushållsapparater, klockor, radio och handverktyg.
Obs! I tre av våra återvinningsrum finns "burar" för el- och elektroniskt avfall

Särskilda behållare finns i samtliga återvinningsrum för

  • Lågenergilampor
  • Glödlampor och
  • Småbatterier.

Lysrör placeras vid väggen i anslutning till el-behållarna.

NYTT: Nu har vi en behållare för grovsopor i återvinningsrummet framför KDG 11!

Grovsopor

Här kan vi lägga  sådant som inte passar i övriga behållare och som ryms i behållaren, t ex armaturer, husgeråd, byggrester, glas o porslin. 

Obs! Vitvaror, kemikalier, färg, farligt avfall och större möbler få rinte lämnas här utan lämnas på någon av återvinningscentralerna i Gärstad, Ullstämma eller Malmen.

 

En gång om året - normalt i slutet av april (se ingressen ovan) - är en container för grovsopor uppställd för alla boende på Kanberget. Närmare information lämnas genom Samfällighetsföreningen.

Avfallskvarnar 

Tekniska Verken informerar:

Varför tillåts inte avfallskvarnar i Linköping?

Synen på avfallskvarnar är lite olika i olika kommuner i landet. Enligt de regler som gäller här (antagna av Linköpings kommun) är det inte tillåtet med avfallskvarnar i Linköping.

Rent principiellt anser vi det vara fel tänkt att "mosa ner" fasta hanterbara ämnen i avloppet, spola på med rent dricksvatten och via ledningsnätet transportera det till avloppsreningsverket.
Anledningen till detta är många:
• Vårt ledningsnät är inte byggt för detta, varför det finns risk att matavfallet orsakar stopp i ledningarna.
• Det är ett slöseri med renat dricksvatten, eftersom det kräver att du spolar en god stund för att få bort avfallet.
• Matavfall i ledningarna lockar även råttor, vilket redan i dag är ett problem i våra ledningar.
• Eftersom avloppsvattnet in till reningsverket kommer att innehålla mer föroreningar, medför det större risk för utsläpp efter reningen.
• Det innebär även bekymmer vid reningsverket att sortera ut matavfallet ur vattnet.
 

Matavfall skall sorteras i gröna påsen och slängas tillsammans med hushållssopor - det används för framställning av biogas.

Sidansvarig: Bo Wallqvist

 =========================================