Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

Stämman 2021

planeras till måndagen den 19 april 2021 kl 18:30. Den blir digital per zoom.

Ladda gärna hem zoom-appen på www.zoom.us

Kallelseårsredovisning etc distribuerades den 15 mars, i god tid före stämman.

===================================

Tips

Om det går trögt att stänga fönstren vid fönsterputsning är det bättre att använda annat medel än silikonspray. Glasmästerier rekommenderar i stället t.ex Penetro® Krypolja  eller WD-40 (sprayburkar) för att smörja fönsterhandtag och beslag.

===================================

Info från Comhem: De digitala tv-kanalerna är på plats. De analoga tv-kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget har tagits bort. Detta innebär att alla numera använder digital-tv.

Se comhem.se/digitalisering eller www.comhem.se/aktuellt

===================================

Extra stämma 2021-01-11 via zoom för information om Laddplatser för brf Kanbergsåsen

Vid mötet deltog 21 hushåll. Efter en presentation av bakgrund, resultatet från intresseenkäten, investeringskalkylen och aktuell status följde en livlig dialog under frågestunden. Dessa rörde bl a antalet laddplatser och placeringen, möjlighet till utbyggnad på sikt, omfördelningen av P-platser, om laddplatserna blir publika, typ av laddplatser, upplägget från de tre leverantörer som lämnat offert. Stämmoprotokoll har publicerats på hemsidan och distribuerats till alla hushåll.

Information se  Laddplatser.
Där hittar du både de bilder som presenterades på mötet, och en sammanställning av enkätsvaren.

==================================

Stämman 2020

Genomfördes den 20 april som en digital stämma med föregående poströstning med 93% valdeltagande.
Alla handlingarna och Protokollet har distribuerats till medlemmarna och de kan också hämtas på hemsidan > Vår förening > Stämmor.

Länk till Protokoll från årets och tidigare föreningsstämmor.

Samfällighetsföreningens stämma ägde rum den 14 april 2020.

===================================

Vid krisläge anvisar kommunen 24 trygghetspunkter för information och hjälp  https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/klara-dig-i-72-timmar-vid-kris/trygghetspunkter-i-linkoping/

Vår nämaste trygghetspunkt är Stadsbiblioteket på Östgötagatan.

===================================

 Trivseldagar

Trivseldagen (planerad den 6 september 2020) flyttades till hösten 2021. Inbjudan kommer i god tid.

Söndagseftermiddagen den 8 september hölls trivseldagen 2019 i regi av entré 33 på temat vi minns Club 33
De drygt 50 deltagarna deltog inlednigsvis i en spännande frågesport för modell "På spåret". Entré 13 tog hem det nyinstiftade vandringspriset.
Sedvanlig korvgrillning med efterföljande kaffe och kaka. Gemensam allsång och fortsatt mingel före den avslutande dragningen för 16 lyckliga lotterivinnare innan skymnigen föll på.

Trivseldagen 2018 lördagen den 15 september startade på eftermiddagen med en utmanande tipspromenad entrévis och avslutades vid skymningsdags med ett gemytligt grillparty i ett stort tält vid grillplatsen. Livfull underhållning av Svartrockarna.
Stort tack till entré 11 som ordnade så att det hela blev en vacker afton.

Lördagen den 22 april 2017 ordnade entré 37 vår årliga trivseldag för Brf Kanbergsåsen med tipspromenad, lotteri, grillkorv och kaffe med bullar och kaka i den vårliga med något kyliga vackra parken.

===================================

Sopcontainer

2021 placeras en stor sopcontainer på P-plats 30 torsdagen den 29/4 och hämtas måndagen den 3/5.
Passa på att slänga allt du vill bli av med!
Kompletteras numera året om av ett särskilt kärl för grovsopor i Miljöstugan i Talldungen .

Kom ihåg att det ju också går bra att under hela året använda kommunens återvinningsstationer.

===================================

10-årsjubileum

Fredagen den 11 september 2015 firade vi gemensamt Kanbergsåsens 10-årsjubileum med en god måltid, god samvaro och lite underhållning när förre stadsantikvarien Gunnar Elfström berättade om vår närmaste omgivning med utgångspunkt från ett flygfoto från 1920-talet.

===================================

Källsorteringen

Gröna påsar för matrester finns alltid att hämta i grovtvättrummen i källaren.
Det är naturligtvis bra att du klämmer ihop alla dina kartonger!

===================================

 Ur de senaste Infobladen (13 - 29)

Klicka här för att läsa alla Infobladen. Inloggning krävs.

Månadsavgifterna

 • Årsavgiften 2021 är 540 kr/m2 .   2009 - 2020 var den 590 kr/m2   .

Soporna

 • Grovsopor kan slängas i miljöstugan i Talldungen vid KDG 39 eller kör dem till någon av kommunens återvinningscentraler. Detta kompletteras av sopcontainern i maj.
 • Kläm alltid ihop kartonger och komprimera alla förpackningar.
 • Sopborste och skyffel finns för att var och en själv ska sopa upp det man tappat på golvet.
 • Lämna gärna soporna även till de fristående miljöstugorna.

Tips för egen trivsel och god grannsämja

 • Bredband 100:10 Mbit/s ingår i månadavgiften. Modem erhålls från Comhem.
  Assistans genom föreningens sekr. Kontrollera hastigheten på bredbandskollen.
 • Gästparkeringar är till för gäster.
 • Cyklar som inte används bör ställas någon annanstans än i cykelförrådet entré 11.
 • Flaggningslistor finns under Allmänt och sätts upp några veckor innan turen kommer din entré. 

===================================

Snöskador

Varje bostadsrättshavare är skyldig att se till att snön inte ligger mot husväggen på balkongen eller terrasserna.

Skotta bort snön närmast väggen och gör en snöfri gång från balkongdörrarna fram till balkongräcket så att smältvattnet kan rinna ut från väggen.

Undvik att röra de blästrade härdade glasskivorna. Lägg inte upp snön mot glaset. Försök aldrig rensa något mellan glasskivorna! Ett tryck eller slag på kanten av en skiva gör att den kan spricka.

Stäng ytterdörrarna. Kontrollera att entrédörrarna stänger ordentligt trots blåst och snö.

 

===================================

Föreningens egen startbild

Rimfrost 2010