Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

Allmänna flaggdagar

Svennska flaggan hissas enligt listor per entré. 
Listan för 2018 – 2021 kan laddas hem som pdf-fil nedan till höger under Bifogade Dokument.
 
Kom ihåg att hissa flaggan ända upp till toppen på flaggstången.
Kolla gärna på avstånd!
 
Vimpel används mellan flaggdagarna under officiell sommartid.
Blå sidan uppåt.

Föreningens egen startbild

Allmänna flaggdagar