Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

Allmänna flaggdagar och flagglista

Flagglistan sitter vid på anslagstavlan vid hjärtstartaren
Flagglistan sitter på anslagstavlan vid hjärtstartaren (i cykelrummet bredvid entré 11). Vem som helst kan skriva upp sig och att ansvara för flaggning på valfri dag på listan. Vill man flagga på någon annan dag, så är det naturligtvis välkommet. 

 
Kom ihåg att hissa flaggan ända upp till toppen på flaggstången.
Kolla gärna på avstånd!
 
Vimpel används mellan flaggdagarna under officiell sommartid.
Blå sidan uppåt.

Föreningens egen startbild

Allmänna flaggdagar