Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

Information för mäklare och potentiella köpare

Avgifter
Årsavgiften för 2021 är 540 kr/m2.
Åren 2009 - 2020 var den 590 kr
/m2.

I årsavgiften ingår digital kabel-TV och bredband 100/10 kbits/s.

Månadshyran för garageplats är 750 kr och för ordinarie P-plats 250 kr.
För laddplats tillkommer ytterligare 125 kr plus en avgift till leverantören (f.n. 75 kr/mån). 

Kostnaden för el-förbrukning debiteras
individuellt på basis av föregående års förbrukning och betalas tillsammans med månadsavgiften. Kostnaden justeras årligen baserat på uppmätt individuell faktisk förbrukning. Månadsdebiteringen är oförändrad under varje helår.

Underhållsplan
Fastigheten är nybyggd 2005.
Långtidsunderhållet ryms gott och väl inom de årliga avsättningarna, se dokumentet Underhållsplan 2017.

Årsredovisningar
Se Bifogade dokument till höger.

Information om överlåtelser
Vid överlåtelser kontakta i första hand Frubo AB.
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor.
Vi tar alltid en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns.
Frubo debiterar säljaren överlåtelseavgift med 2,5% av prisbasbeloppet - inkl moms.
Frubo debiterar pantsättaren pantsättningsavgift med 1% av prisbasbeloppet - inkl moms.
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.
Föreningen har ingen inre reparationsfond.
Andrahandsuthyrning, se stadgarna 16 §.

Kontaktperson
För mer information, kontakta
styrelsens ordförande Jan Grönkvist 073 515 37 02 eller vice ordförande Lennart Tegler med mejl eller telefon 070 748 57 80.