Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

Föreningens omgivning

Kanbergsåsens brf är en del av Kanbergets samfällighet.
Kanbergets Samfällighetsförening har ansvar för skötseln av vår omgivning. Länken går till beskrivningen av denna. 

För fågelmatning på Samfällighetsföreningens område krävs godkännande av Samfällighetsföreningens ordförande.
Se riktlinjer Fågelmatning på Samfällighetsföreningens webb-plats.

Trafiksituationen vid utfarterna till Kaserngatan och Storgatan:
se bifogade dokument till höger Trafiksäkerheten!

Karl Dahlgrensgatan har fått sitt namn efter den östgötafödde skalden och Bellman-lärjungen Carl Fredrik Dahlgren, en av 1830- och 40-talens sällskapligaste Stockholmspräster, förf till "Nahum Fredrik Bergströms krönika" och "Mollbergs epistlar". Han var elev vid Linköpings gymnasium. (Nordén Arthur Linköpings gator och gränder. Namnhistoriska kuriosa, Östg Corresp Boktr 1915 sid 28). Han hette egentligen Carl Fredrik Dahlgren 1791 - 1844 och var född i Kvillinge strax norr om Norrköping och avled i Stockholm.

En namne Carl Fredrik Dahlgren 1818 - 1894 var född i Gistad öster om Linköping. Denne var en stor donator till Östergötlands museum men är alltså inte namngivare till vår gata. Värdefullaste delen av donationen var tavelsamlingen (c:a 1 800 verk), som nu ger Östergötlands museum rang av ett av de största konstmuseerna i landsorten. Till stor del är den ännu vetenskapligt obearbetad; den innehåller dock förträffliga prov på italiensk (Pseudo-Basaiti, Dom. Tintoretto, Magnasco), tysk (Cranach), fransk (Boucher, de Bar) och framför allt nederländsk (Vinckboons, Vroom, Francken, Vrancx, Torrentius, Palamedesz, Vries, Berghem) målarkonst, var jämte den svenska 1700- och 1800-talskonsten är väl representerad. (Carl Fredrik Dahlgren urn:sbl:15802, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Cnattingius) hämtad 2016-02-11.)

En notis av Gunnar Elfström kunde läsas i Östgöta Correspondenten 2012-02-04 (se bifogade dokument till höger).

Föreningens egen startbild

Ett fint kastanjeträd om våren