Brf Kanbergsåsen

Linköping, Östergötland

Sopor och källsortering

är gemensam för Samfällighetsföreningen

Lämna aldrig någonting utanför sopkärlen och fyll dem aldrig över randen.
Vik ihop alla kartonger och lådor innan de läggs i sopkärlet.

Föreningens egen startbild

Grillplatsen 2010-01-29