Brf Kanbergslunden

Linköping, Östergötland

Bostadsrättsföreningen Kanbergslunden

Karl Dahlgrensgatan 47, 49, 51, 53 o 55

är en s k äkta bostadsrättsförening i Linköpings kommun med organisationsnummer 769607-4884.Föreningen har fem bostadshus med vardera sju lägenheter, dvs totalt 35 lägenheter. Husen är färgsatta i en ljust tegelröd färg och är placerade i vacker parkmiljö med flera bevarade kulturhus. Bostadshusen är utformade som småskaliga s k stadsvillor, vilket möjliggör att varje lägenhet har ljusinsläpp och utsikt i tre väderstreck. Varje våningsplan inrymmer endast två lägenheter, flera av dem är utrustade med två balkonger. Kungsvåningarna högst uppe i varje hus har takterrass och panoramautsikt.

Arkitekt är Hans-Peter Ewehag vid Brunskogs Arkitektkontor.

Fastigheterna är anslutna till kommunens fjärrvärmenät med Tekniska verken som leverantör. Värmekostnaden ingår i månadsavgiften liksom kallt och varmt vatten samt bostadsrättsförsäkring och bredband 100 mb via ComHem/Tele2. 

Föreningen är en del av Kanbergets samfällighetsförening som tillhandahåller ekonomisk förvaltning, städning av gemensamhetsutrymmen, sophantering samt underhåll av grönytor, gångvägar och parkeringsytor.