Brf Kanbergslunden

Linköping, Östergötland

Nyheter

15 oktober 2021

Nu ska alla ha fått sina dosor för radonmätning. Anvisningar för mätningen finns under Bifogade dokument.

 

27 september 2021

Samfälligheten har diskuterat och kommit fram till att elsparkcyklar skall parkeras i våra cykelställ. Vilka rättigheter samfälligheten har angående felparkerade elsparkcyklar, utreds vidare.

Bifogade dokument