Brf Kanbergslunden

Linköping, Östergötland

Samfälligheten

Brf Kanbergslunden ligger centralt i Linköping på Kanberget och är en del av Kanbergets

samfällighetsförening http://www.kanberget.org

 

Föreningens egen startbild

Ett fint kastanjeträd om våren

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens egen startbild