Brf Katrineberg 19

Stockholm

Aktuellt

Årsmöte 29 maj 2018 kl. 19.00

Motioner

Motioner till årsstämman ska vara inlämnad till styrelsen (staffan.selander@dsv.su.se) senast den 31 mars.

Kallelse med program och motioner kommer att meddelas alla senast två veckor före årsmötet.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen