Brf Katrineberg 19

Stockholm

 

Vår fastighet

Brf Katrineberg 19 på Liljeholmsvägen är en fastighet som stod färdig 2008. Den är ritad av arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor och är byggd av Sjælsø, och den har väckt stor uppmärksamhet för sitt kraftfulla koncept och höga kvalitet. De bekväma lägen­heterna med strålande utsikt genom fönster från golv till tak och närhet till allmänna kommunikationer har gjort fastigheten omtyckt. Det finns 40 lägenheter och två affärs­lokaler i fastigheten. Vi räknas således som en äkta bostadsrättsförening.

 

Regler för boende

Reglerna för boende baseras på nuvarande lagar och förordningar, gällande stadgar för bostadsrättsföreningen samt på vad styrelsen och medlemmarna har diskuterat fram i fråga om vad som i övrigt är tillämpligt för vår del. Reglerna gäller inte bara dig som bostadsrätts­innehavare. Även övriga familje­med­lemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller också för andrahands­hyresgäster och föreningens egna hyres­gäster. Fastigheten är vår gemensamma egendom, var rädd om den! Nedanstående regler gäller från och med 2017-02-08.

Allmänna utrymmen

Entré, trapphus, loftgångar och källare

För att skapa en så god miljö som möjligt i vårt hus hjälps vi alla åt att hålla rent och snyggt. Några saker att tänka på:

Släng inte fimpar vid entrén eller på gården

Det är ej tillåtet att placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten i trapphus, på loftgång eller i källargång

För cyklar och barnvagnar finns anvisad plats i källaren. Cyklar kan även placeras i cykelställ på gården. Övriga föremål (exempelvis entrémattor, skor och pulkor) förvaras i lägenheten eller i källarförrådet

Lämna inte entrédörrar eller källardörrar öppna

Trasiga eller överblivna saker ska fraktas bort av ägaren – inte lämnas kvar eller ställas i soprummet (se vidare under rubriken ”Soprum” nedan) 

Tvättstuga

Du bokar tvättstugan med bokningscylinder på bokningstavlan i tvättstugan. Efter avslutad tvätt är det självklart att du gör rent efter dig och avlägsnar bokningscylindern. Placera den under ”parkering” eller boka en ny tid. Vi respekterar varandras bokade tvättider. Om man inte utnyttjat sin tvättid 30 minuter efter start så är det fritt fram för övriga att utnyttja tiden.

Tvätt­­maskiner och torktumlare rengörs från tvättmedel, sköljmedel och ludd liksom avtorkning av golvet. Detaljerade tvätt- och städregler finns uppsatta i tvättstugan – vänligen följ dem! Om någon maskin inte fungerar eller om du upptäcker stopp i avloppet, gör en felanmälan till fastighetsförvaltaren. Telefonnummer finns både i tvättstugan och på anslagstavlan. 

Parkering

Föreningen har 20 garageplatser som hyrs ut mot betalning. Kontakta Gen Sugiyama i styrelsen om du är intresserad av en plats eller vill ändra ditt avtal. Garaget ligger nedanför grannhuset och infarten är från Liljeholmsstranden. Vid eventuella fel på garageport etcetera, kontakta garagets fastighetsägare Parkman i Sverige AB på 08–734 90 00, telefontider mellan 08.30 – 22.00.

I övrigt gäller (inom kort) boendeparkering på gatan. Ansökan om boendeparkering görs på Stockholm Stads hemsida:

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/parkeringstillstand/Boendeparkering/

Parkeringsplatsen på gården är till för handikappade, utryckningsfordon och för tillfällig parkering vid lastning och lossning. Det är inte tillåtet att parkera längre än två timmar. Bommen öppnas med lägenhetsnyckel (eller särskild utryckningsnyckel).

 

Soprum

I fastigheten finns ett soprum med kärl för sorteringen av hushållssopor, pappförpack­ningar, wellpapp, tidningar, plast, metall, glas samt glödlampor och batterier. Föreningen betalar hämtning av wellpapp och pappförpackningar per kubikmeter. Dessa ska därför vikas ihop så att de tar minsta möjliga plats. Inget avfall, oavsett orsak, får ställas på golvet/utanför de sopkärl som finns i soprummet. Grovsopor ska köras av medlemmen själv till kommunens återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral finns i Östberga. För öppettider och annan information, se http:/​/​www.​stockholmvatten.​se/​avc eller ring 08–522 120 00. 

Det finns även mobila miljöstationer som tar emot farligt avfall och småelektronik. För turlista Stockholm Vattens hemsida:

http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/

Ombyggnation

Vid ombyggnation, tänk på att det krävs både kontroll om bygganmälan och tillstånd av styrelsen vad gäller ombyggnationer av till exempel vatten- och avloppsledningar. Det är inte tillåtet att på eget bevåg göra ingrepp i fastigheten vad gäller sådant som golv, golvbrunnar eller bärande väggar. Anlita endast auktoriserad firma som kan lämna garanti på arbetet. Tänk också på att det krävs en auktoriserad inspektion efter ombyggnation. Vid byggarbete som kommer innebära störande ljud bör du informera dina grannar i förväg.

Balkonger

Det är inte tillåtet att montera markiser eller dylikt. Det är inte heller tillåtet att placera blomlådor på utsidan av balkongräcken, då de kan falla ner och skada förbipasserande. Släng inte heller cigarettfimpar från balkongen och vattna inte blommorna så att det rinner ner till grannen.

Balkonger får inte användas för permanent förvaring av bohag som inte hör till normal balkongmöblering. Det är inte tillåtet att piska mattor på balkongen eller i loftgången. Det är inte heller tillåtet att grilla på balkongen eller i loftgången.

Störande ljud

För att grannsämjan ska fungera krävs att vi visar hänsyn mot varandra. Normalt ska det råda tystnad mellan kl. 22.00–07.00. Arbete som ger upphov till störande ljud, som borrning, sågning eller spikning, får endast ske måndag–torsdag mellan 08.00–20.00, fredagar 08.00–17.00 samt lördag–söndag och helgdagar 09.00–17.00. Använd inte vanlig (hobby-) slagborr om du vill borra hål i väggarna. Väggarna är av hårdbetong. Du kan i stället låna en borrhammare av föreningen.

Planerar du att bjuda in till fest kan det vara på sin plats att förvarna dina grannar. Tänk också på att visa hänsyn mot dina grannar när du använder din balkong.

Husdjur

För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd av styrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten eller garageplatsen till någon i andra hand utan styrelsens medgivande. Andrahandsuthyrning avser perioder upp till ett år, då man på grund av arbete eller nytt förhållande vill prova annat boende. Korttidsuthyrning – t.ex. via AirBnB eller Home Away – är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att hyra ut i andra hand under längre period än ett år. Detta ses då som affärsverksamhet.

Vi har en särskild blankett för att anmäla andrahandsuthyrning, vilken ska lämnas i styrelsens brevlåda. Kontakta styrelsen om du vill ha en blankett. En särskild avgift tillkommer för lägenheter som uthyrs i andra hand.

När du hyr ut i andra hand är du ansvarig för att månadsavgiften betalas och att de boende sköter sina åtaganden gentemot föreningen.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Enligt Bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om en medlem som bryter mot reglerna ska få bo kvar. Innan styrelsen agerar mot den som inte följer reglerna varnar styrelsen (s.k. anmärkning) och uppmanar medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna blir det fråga om uppsägning.

Gemensamma aktiviteter

Två gånger per år är det en allmän städ- och trädgårdsdag då vi jobbar både i husets allmänna utrymmen och gården. Trädgårdsgruppen ansvarar för att samordna dessa aktiviteter. Vill du gå med i trädgårdsgruppen, kontakta Micke, Mikael Johansson, på flowergarden2014@gmail.com.

Bostadsföreningens årsmöte och styrelse

Årsstämma hålls varje år i maj eller juni, då också ny styrelse utses. Vilka som ingår i styrelsen kan du se på anslagstavlan i trapphuset och på föreningens hemsida. På föreningens hemsida, www.hemsidan.com/katrineberg19 kan du även hitta allmän information om föreningen och vår fastighet.

Bostadsföreningens förvaltning

Fastigheten förvaltas (från och med den 1 januari 2017) av Fastighetsägarna AB, både vad gäller ekonomisk och teknisk förvaltning. Information om förvaltning, felanmälan och annat finner du också i trapphuset. 

Felanmälan

Må-To 07.00–16.00 samt Fre 07.00–15.00. Tel:  08–617 76 00

Övrig tid: 08–657 64 56

e-mail: kundservice@fastighetsagarna.se

Hyres- och avgiftsfrågor

Monica Bremler, Må-Fre kl. 09.00 - 11.30. Tel: 08–617 76 12 

e-mail:  monica.bremler@fastighetsagarna.se

Informationskanaler

Information från styrelsen till alla medlemmar förmedlas genom annonsering i hiss och trapphus samt via utskick per mail. Se till styrelsen alltid har din aktuella e-postadress.

Föreningen har även en Facebooksida, Brf Katrineberg 19, där information mellan medlemmar kan utbytas.

 

 

Vänligen

Styrelsen för Brf Katrineberg 19