Brf Kejsarkronan 7

STOCKHOLM, Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Avgiftshöjningar 
Inga ytterligare avgiftsförändringar är beslutade.  

Årsredovisningar
Se senaste årsredovning till höger.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Styrelsen besiktigar lägenheten innan utträde ur föreningen beviljas. Vi tar normalt också en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns. Överlåtelseavgift betalas av säljaren.
OBS! Mäklare/säljare uppmanas att kontakta styrelsen för besiktning snararst vid försäljning (gärna innan själva försäljningen) för att möjliggöra en så smidig besiktning och överlåtelse som möjligt.


Juridiska personer
Juridiska personer godkänns ej som medlemmar i föreningen.

Delat ägande
Föreningen godtar endast delat ägande där båda parter avser bo i lägenheten. 

Kontaktperson
Mäklare kan kontakta SBC 0771-722 722 för frågor kring ekonomi, avgifter mm. 
För övrig information, kontakta föreningen på kejsarkronan@gmail.com

FAQ

Q: När köpte föreningen fastigheten?
A: 1982

Q: När byttes stammarna?
A: Fastiheten renoverades och stambyttes i början av 80-talet. Stammarna relinades 2016/17

Q: Har elstigarna i fastigheten bytts?
A: Nej

Q: Finns 3-fas el indraget i fastigheten?
A: Ja, det finns 3-fas i källarplan, i elcentralerna

Q: Har taket renoverats?
A: Taket har renoverats i omgångar. Senast åtgärd var renovering av tak i uppgång E 2019.

Q: Har fasaden renoverats?
A: Inte komplett under senaste årtiondena - endast delvis.

Q: Har fönster renoverats?
A: Ja, ett flertal gånger senaste åren. Renoveringar har innefattat trapphusfönster och vindsfönster.

Q: Har tvättstugan renoverats?
A: Tvättstugan renoverades 2010. Då skedde ommålning och golvrenovering samt installation av två nya tvättmaskiner. Nya torkskåp installerades 2020. 

Q: Finns kabel-TV?
A: Ja, Comhem basutbud ingår i månadsavgiften. Det finns inte bredband eller fiber.

Q: Finns det balkongplaner mot innergården?
A: Det finns balkonger mot bakre innergården. Fastigheten är K-märkt och bygglov för balkonger mot främre innergården är uteslutet.

Q: Äger föreningen marken?
A: Ja, föreningen äger marken.
 
Q: Finns det några inplanerade ändringar av avgifter?
A: Nej (uppdaterad 2021-04-23).