Brf Kejsarkronan 7

STOCKHOLM, Stockholm

Om föreningen

Vår förening köpte fastigheten från Trygg-Hansa 1982. De hade i sin tur köpt alla fastigheter i kvarteret då det spekulerades i att bussterminalen vid Haga skulle flyttas till Odenplan och hela kvarteret rivas. Då hade marken varit väldigt värdefull. Nu fick Trygg-Hansa istället ett antal hyreshus på halsen som de inte var intresserade av. Dessutom tvingades de renovera flera av husen – bland annat vårt – eftersom standarden var för låg vid den tiden.

1977, fem år innan vi förvärvade fastigheten, påbörjades därför saneringen i uppgång F och den fortsatte sedan trappuppgång för trappuppgång. Akacian planterades i samma veva och gårdarna i hela kvarteret öppnades så att man kunde gå över till Norrtullsgatan. Idag är grindarna låsta.

Tack vara aktiva hyresgäster var vårt hus alltså färdigrenoverat när bostadsrättsföreningen bildades och köpte huset år 1982. Vår förening slapp totalrenovering vilket bidrog till vår starka ekonomi. Några av dem som var med från starten bor fortfarande kvar i huset, än idag.

I fastigheten finns 56 lägenheter fördelade i uppgångarna A-F. Av dessa är för närvarande en en hyresrätt och lägenheter övriga bostadsrätter. Dessutom har vi tre affärslokaler: två med hyresrätt (café och skomakare) och en bostadsrätt (tandläkare).