Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Felanmälan

Vår tekniska och ekonomiska förvaltare är Storholmen Förvaltning AB.

Telefon: 0771-786 746  (mellan kl. 07.00-21.00)
Web: http://storholmendirekt.se

Om jouren ska ringas in så kontakta först styrelsen och stäm av med oss om det är något vi själva kan åtgärda. Detta för att spara onödiga kostnader.
Notera att kostnader kan drabba lägenhetsinnehavaren, se våra stadgar


Vanliga Problem:

Stopp i avloppet
Vi rekommenderar från styrelsen efter genomgång av avloppsteknik att inte använda några propprensare. Ta isär och rengör eller använd hett vatten.