Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Uteplatser

För byggnation av uteplatser har föreningen och styrelsen följande krav;

- Bostadsrättsinnehavaren har det fulla konstruktionstekniska- och underhållstekniska ansvaret för detta däck.
- Däcket ska utformas så att en ökning av skvätt i samband med regn på den putsade fasaden inte uppstår.
- Föreningen ansvarar inte för missfärgningar av däcket till följd av rinnande vatten från ovanförliggande balkong.
- I det fall någon form av duk utlägges under däcket för att hindra ogräsuppväxt skall det säkerställas att denna duk inte förorsakar en större inrinning av vatten mot kantbalken, utan att den lutar ut från befintlig byggnad.
- Däcket får inte hindra åtkomst av brunnar, spolbrunnar m.m. som eventuellt finns på platsen. I det fall skall däcket utformas med lämpliga luckor för att möjliggöra åtkomst.
- Platsen skall vara fullt tillgänglig för av föreningen utsedd personal för vård och omsorg av föreningens egendom så som häckar och fasader m.m.
- Befintliga betongplattor ska förvaras till föreningens egendom. Lämpligen kvarläggs de under däcket; alternativt annan plats som informeras av styrelsen vid planerad byggnation.

 
Skicka in ett planerat utkast av ombyggnationsplan till styrelsen; för godkännande; innan påbörjad byggnation.
Ombyggnationsplanen behöver innehålla;
- Skiss; kompletta mått; höjd, längd & djup inkls. datum för skissen.
- Färg på däcket.
- Plan på fästning av däck.
- Lägenhetsnummer av bostadsinnehavaren.
- Planerat byggnationsdatum.

Utkast med ombyggnationsplan behöver skickas till styrelsen epost styrelsen[at]kistaangar.se; 2 månader innan planerat byggnationsdatum. Detta gäller även omfattande renoveringar i bostadsrätten.