Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Spis-Fläktar

Problem med matos i trapphusen förekommer ofta på grund av att en felaktig köksfläkt är installerad. Inom vår förening rekommenderar vi spiskåpor utan inbyggd motor som är ansluten till föreningens ventilationssystem.

Köksfläktar med inbyggd motor får endast förekomma om de är försedda med kolfilter och inte är anslutna till föreningens centrala ventilationssystem. Dessutom behövs ett nytt ventilationsdon och en ny inställning av luftflödet i lägenheten. Kontakta gärna styrelsen innan ny kåpa installeras, så ger vi er råd och exempel på lämpliga kåpor. Föreningen har haft problem med fläktmotorer på vindarna som gått sönder de senaste åren till följd av att köksfläktar med inbyggd motor har installerats. 

Vid besiktning av lägenhet med felaktig installation skickas anmodan ut om byte.

Se länkar nedan på rekommenderad modell:

Franke Classic

 

 

Föreningens egen startbild