Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

All ekonomisk information hänvisas till vår Ekonomiska fövaltare Storholmen Förvaltning AB

Avgiftshöjningar
Ekonomin är väldigt god, mycket tack vare det låga ränteläget och en framgångsrik låneupphandling med hjälp av Finopti. Amorteringen av våra lån är 2019 ca: 2%.

Underhållsplan
Allt är välskött och under kontroll, inget större underhållsarbete är inplanerat. 2020 planerar vi att renovera våra trapphus och att byta ut samtliga lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar. Underhållsplan är framtagen med en årlig genomsnittskostnad på 476 tusen över de närmsta 20 åren.

Årsredovisningar
Årsredovisningar finns som bilaga till höger under "Bifogade dokument".

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Ibland tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns; det bestäms från fall till fall. Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Storholmen Förvaltning AB