Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Se senaste medlemsinformation till höger under "bifogade dokument".

 

Då vi gemensamt bor i föreningen måste alla medlemmar komma överens. För att underlätta detta har vi trivselregler, se bifogat.

Är det så att man upplever upprepade störningar får man fylla i en störningsjournal och skicka undertecknad till styrelsen för vidare åtgärd, se bilaga