Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Parkeringsinformation

Föreningen disponerar via servitut ett antal parkeringsplatser i parkeringshus utanför kontorsbyggnaderna på Igelbäcksgatan:

  • Nattparkering, övre P-däck: 280kr/mån, totalt 21 platser
  • Nattparkering, garage: 350kr/mån, totalt 8 platser
  • Dygnsparkering, garage: 750kr/mån, totalt 32 platser

"Nattparkering" innebär att platsen normalt får användas måndag-fredag kl 16:30-08.30 samt hela dygnet lördag, söndag och helgdag. Övriga tider, dvs måndag-fredag 08.30-16.30, måste fordonet flyttas. Betalparkering finns inom området.

Utöver tidigare nämnda normaltider får platsen disponeras hela dygnet under perioden 24/12-6/1, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, midsommarafton samt under semesterveckorna 27-31.

Avgift för parkeringsplats betalas direkt till Atrium Ljungberg.

För aktuell information om kösituation och ev lediga platser, var god kontakta föreningens parkeringsansvarige:

Per Hedman, 070-3627327.

 

Nr Namn Lgh Adress Datum
1

Ipack Hajirahim

  Hillerödsgränd 4 2017-01-03
2

Batuhan Kutlu

532 Hillerödsgränd 6 2017-02-06
3

Tara Aslani

  Koldinggatan 3 2017-02-17
4

Liv Daud

  Koldinggatan 5 2017-03-06
5

Pier Almqvist

  Hillerödsgränd 4 2017-07-05
6 Praveen Mayakar   Koldinggatan 3 2017-09-01
7 Melody Sadeghi   Hillerödsgränd 4 2018-11-29
8 Mustafa Idris   Koldinggatan 3 2020-09-27
9 Jobel Teklebrhan   Koldinggatan 5 2020-12-13
10 Nasim Nazari Nejad   Koldinggatan 5 2021-01-14
11 Arsin Gori   Koldinggatan 7 2021-03-26
12 Diturie Skepi   Hillerödsgränd 8 2021-04-01
13 Luis Cifuentes   Koldinggatan 7 2021-04-13
14 Ranto Tress   Koldinggatan 7 2021-06-04
15 Amar Kamil   Koldinggatan 7 2021-06-07
16 Mickey Cortes   Koldinggatan 5 2021-06-10

Flera av dem som finns i kön ovan är inte "aktivt köande". Den senaste medlemmen som fick en plats hade köat kring 6 månader för en 24h plats.