Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Parkeringsinformation

Föreningen disponerar via servitut ett antal parkeringsplatser i parkeringshus utanför kontorsbyggnaderna på Igelbäcksgatan:

  • Nattparkering, övre P-däck: 280kr/mån, totalt 21 platser
  • Nattparkering, garage: 350kr/mån, totalt 8 platser
  • Dygnsparkering, garage: 750kr/mån, totalt 32 platser

"Nattparkering" innebär att platsen normalt får användas måndag-fredag kl 16:30-08.30 samt hela dygnet lördag, söndag och helgdag. Övriga tider, dvs måndag-fredag 08.30-16.30, måste fordonet flyttas. Betalparkering finns inom området.

Utöver tidigare nämnda normaltider får platsen disponeras hela dygnet under perioden 24/12-6/1, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, midsommarafton samt under semesterveckorna 27-31.

Avgift för parkeringsplats betalas direkt till Parkman. Betalningsavier skickas ut kvartalsvis.

För aktuell information om kösituation och ev lediga platser, var god kontakta föreningens parkeringsansvarige:

Per Hedman, 070-3627327.

 

Nr Namn Lgh Adress Datum
1

Ipack Hajirahim

  Hillerödsgränd 4 2017-01-03
2

Batuhan Kutlu

532 Hillerödsgränd 6 2017-02-06
3

Tara Aslani

  Koldinggatan 3 2017-02-17
4

Liv Daud

  Koldinggatan 5 2017-03-06
5 Praveen Mayakar   Koldinggatan 3 2017-09-01
6 Melody Sadeghi   Hillerödsgränd 4 2018-11-29
7 Mustafa Idris   Koldinggatan 3 2020-09-27
8 Jobel Teklebrhan   Koldinggatan 5 2020-12-13
9 Nasim Nazari Nejad   Koldinggatan 5 2021-01-14
10 Arsin Gori   Koldinggatan 7 2021-03-26
11 Diturie Skepi   Hillerödsgränd 8 2021-04-01
12 Luis Cifuentes   Koldinggatan 7 2021-04-13
13 Ranto Tress   Koldinggatan 7 2021-06-04
14 Amar Kamil   Koldinggatan 7 2021-06-07
15 Mickey Cortes   Koldinggatan 5 2021-06-10
16 Hajnal Csiszer Nagypal   Koldinggatan 3 2021-08-16
17 Franca Suad   Koldinggatan 3 2021-08-18
18 Reza Moein   Koldinggatan 5 2021-12-01
19 Tony Issa   Koldinggatan 5 2021-12-20

Flera av dem som finns i kön ovan är inte "aktivt köande". Den senaste som fick en parkering har köat kring 3 år. Detta då kön stått helt stilla under pandemitiden, och inga lägenheter har sålts i vår förening.