Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Här kommer vi fylla på med löpande driftunderhåll som sker över tid samt när utgifter sker i förvaltningsarbete.
(Engångsposter och investeringar kommer ej listas här.)

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober
Filterbyte, Lägenheter (Folkfilter), var tredje år byts filter bakom elementen i lägenheterna. (Senast bytt hösten 2022)

November

December


Mvh, Styrelsen