Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Klicka på bilden till höger för att notera vart återvinningshuset och soprummen finns i föreningen.
(Ni måste ha hushållsnyckeln för att komma åt utrymmena.)

1 = Hillerödsgränd 4, Återvinningshuset, delas med Kista Ängar2.
2 = Hillerödsgränd 4, Soprum, hushållssopor (Brännbart & matavfall)
3 = Hillerödsgränd 6, Grovsoprum (Här får man inte kasta miljöfarligt avfall, detta måste köras till Danmarksgatan 54, Shellmacken - Fråga efter nyckel till Miljöstationen).
4 = Koldinggatan 7, Soprum, hushållsopor (Brännbart & matavfall)

Under föreningsdagarna, två gånger per år hyr vi container för grovsopor och möjlighet att kasta större saker, cotainer brukar då stå utanför Hillerödsgränd 8, styrelsen aviserar varje gång när det sker.

Grovsoprummet

Endast saker som får plats i kärlen får slängas. Inga saker får läggas eller kastas på golvet.
Bildäck, spisar, tvättmaskiner och målarfärger får överhuvudtaget inte läggas i grovsoprummet, utan ska köras till närmaste återvinningcentral. T.ex. Bromma Återvinningscentral. Address: Linta Gårdsväg 16, Bromma

I grovsoprumet kan man kasta följande; se bilder för vad man får kasta och inte kasta:

 

 

Föreningens egen startbild