Brf Kista Ängar

Kista, Stockholm

Klicka på bilden till höger för att notera vart återvinningshuset och soprummen finns i föreningen.
(Ni måste ha hushållsnyckeln för att komma åt utrymmena.)

1 = Hillerödsgränd 4, Återvinningshuset, delas med Kista Ängar2.
2 = Hillerödsgränd 4, Soprum, hushållssopor (Brännbart & matavfall)
3 = Hillerödsgränd 6, Grovsoprum (Här får man inte kasta miljöfarligt avfall, detta måste köras till Danmarksgatan 54, Shellmacken - Fråga efter nyckel till Miljöstationen).
4 = Koldinggatan 7, Soprum, hushållsopor (Brännbart & matavfall)

Under föreningsdagarna, två gånger per år hyr vi container för grovsopor och möjlighet att kasta större saker, cotainer brukar då stå utanför Hillerödsgränd 8, styrelsen aviserar varje gång när det sker.

Grovsoprummet

Endast saker som får plats i kärlen får slängas. Inga saker får läggas eller kastas på golvet.
Bildäck, spisar, tvättmaskiner och målarfärger får överhuvudtaget inte läggas i grovsoprummet, utan ska köras till närmaste återvinningcentral. T.ex. Bromma Återvinningscentral. Address: Linta Gårdsväg 16, Bromma

------------------------------------

Skärpning!


Under den senaste tiden har vi sett ett flertal fall där möbler och annat större, placeras i soprummen eller i återvinningsrummet, vilket inte är tillåtet.

Se nedan några skräckexempel de senaste månaderna från våra soprum / återvinningsrum. Se bilaga till höger i menyn med bilder.

Vi har även fall när soptunnorna överfylls med stora säckar med avfall som inte rimligtvis kan vara hushållssopor.

Dessa incidenter leder till att vi i styrelsen måste beställa extra bortforsling vilket i slutändan leder till extra omkostnader för oss alla och i slutändan högre hyror.

Vi är en gemensam förening med gemensam ekonomi. Låt oss alla sköta om vår BRF Kista Ängar, och att vi alla följer de regler vi har, så vi slipper extra kostnader som detta, speciellt som föreningens ekonomi redan är ansträngd.

Om du har större saker som ska bort kan du boka billig bortforsling med Tiptapp, eller vänta tills vi har containern i samband med städdagarna.

Har ni frågor angående detta hör ni av er till styrelsen.

Styrelsen, Kista Ängar.
(September 2023)