Brf Knoppen 24

Stockholm

Välkommen till Brf Knoppen 24!

Föreningen
Brf Knoppen 24 (tidigare Knoppen 16 och Knoppen 17) ligger på Kungsholmen i Stockholm. Föreningen bildades 1979 och består av 25 lägenheter i olika storlekar från 1 rok till 4 rok. Huset är byggt 1908.

Utdrag från inventering 1982:
Knoppen 24
Byggnadsår 1906-08, arkitekt G Detthoff, byggherre Stockholms
filthattfabrik, byggmästare B P Dahlback. 1933 hiss.

Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av sandsten, darovan ljusgul slatputs.
Burspråk. Portalomfattning av sandsten med reliefdekor.

Gårdsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak.

Entré: port med fyllningar. Golv av svart/vit marmor. Manshög
bröstning med kakel i gulgrönt, darovan putsat. Dekormålat tak.
Trapphus med konststenstrappa. Marmorerade vaggar. Blått tak.
Fyllningsdörrar delvis glasade.

Det finns bilder från 1982 att se i inventeringsdokumentet från Stockholms stad.

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...