Brf Knoppen 24

Stockholm

Barnvagns- och cykelförråd
Finns flera förråd i fastigheten.

Bredband/nätverk
Föreningen är ansluten till Comhem. Varje medlem tecknar själv avtal med valfri leverantör.

Eldstad
De flesta lägenheter har minst en kakelugn. Föreningen har sett till att en kanal per lägenhet fungerar.

Föreningens omfattning
Föreningen omfattar 25 bostadsrättslägenheter och tre lokaler.

Föreningslokaler
Föreningen har allmänna lokaler såsom hobbyrum, möteslokal, bastu, motionsrum, tvättstuga och övernattningslägenhet.

Förråd
Till varje lägehet finns ett vindsförråd.

Garage
Inga garageplatser finns.

Grovsopor
Föreningen har soprum för hushållsavfall och vissa grovsopor.

Juridisk person
Godkänns inte.

Porttelefon
Entréerna har porttelefon.

Stadgar
Finns för nerladdning till höger på sidan.

Städdagar
Föreningen genomför två gemensamma städdagar per år, vår och höst.

TV
ComHem är leverantör av såväl analoga som digitala sändningar. Det analoga grundutbudet ingår i årsavgiften. För aktuell information om grundutbudet hänvisar vi till ComHem.

Tvättstuga
I föreningen finns en tvättstuga.

Vatten och värme
Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Årsavgift
Styrelsen har beslutat att för närvarande inte genomföra någon förändring av årsavgiften.

Årsredovisning
Finns för nerladdning till höger på sidan.

Ändamål
Lägenheterna skall användas som permanentbostad.

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter
För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.

För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument