Långgarns samfällighetsförening

Västerhaninge, Stockholm

Om föreningen

Långgarns SamfällighetsFörening (LSF)  Org nr : 7164168267

Föreningens ändamål är att sköta öns vägar, allmänningar, bryggor, badplatser, festplats och andra gemensamhetsanläggningar.

Föreningen omfattar 92 fastigheter och varje fastighet har en röst på föreningsstämman.

Varje fastighetsägare tillhör också en eller flera brygglag som är underföreningar till samfälligheten. Brygglaget ansvarar för administration och underhåll av respektive brygga och gemensamhetsanläggning, samt städning och röjning inom det område som brygglaget ansvarar för.

Brygglag - från norr och medsols runt ön:

- Östra Udden
- Käringhamn
- Hjältviken
- Marviken
- Norrviken
- Västeredsviken 

 

Långgarn Östnora Marina Ideell Förening (LÖMIF) Org nr: 802507-1195

Medlemmarna i samfälligheten (LSF) är automatiskt medlemmar i LÖMIF och har en reserverad båtplats vid LÖMIFs brygga i Östnora.

Föreningens ändamål är att administrera och underhålla bryggan samt att sköta kontakterna med Västerhaninge båtsällskap (VBS).

Föreningsstämman hålls i samband med LSFs stämma och de förtroendevalda är alltid desamma som för LSF.

Varje fastighetsägare är skyldig att delta som bryggvakt enligt ett rullande schema. Vaktperioden för LÖMIFs medlemmar sträcker sig fr.o.m. natten mellan söndag och måndag i midsommarhelgen t.o.m. natten mellan 31 juli och 1 augusti årligen.

Föreningens egen startbild