Brf Lärkan (Lund)

Lund, Skåne

Välkommen till Brf Lärkan!

Brf Lärkan ligger på Östra Torn i Lund och har sammanlagt 42 hushåll.

Föreningen bildades 2007 och består av de två fastigheterna Stralsundsvägen 90 & 92.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Är du medlem i Brf Lärkan och vill skapa ett konto på denna hemsidan men saknar lösenord för registrering, vänligen skicka ett mail till styrelse.brflarkan@gmail.com så återkommer styrelsen med vidare information. Vid skapande av konto så kan du uppge det telefonnummer som du normalt använder.

_______________________________________________________ 

2019-11-13 Laddstolpar - påminnelse

Det har varit låg svarsfrekvens på enkäten och vi vill därför uppmana er som inte svarat att göra detta. Vi uppmanar även dig som inte är intresserad av laddstolpe att svara, då är enkäten mycket kort. Svaren kommer att ligga till grund för diskussion och underlag för ett kommande beslut.

Hälsningar Katarina

Lärkans representant i Samfällighetens styrelse

 

2019-11-13 Laddstolpar

Samfälligheten genomför en undersökning gällande intresse för att sätta upp laddstolpar för el/hybridbilar i framtiden. Var snäll och svara på denna enkät, den tar bara några minuter att genomföra.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDlatl0xqCDUL5E3ZSSHbxIXfqKszkHi7HxrEsCMjeyp0BwQ/viewform

Svara senast den 18 november.

 

Tack från Samfälligheten Rügens styrelse!

 

2019-05-29 Årsmöte

Välkommen på årsmöte för Brf Lärkans medlemmar den 13 juni kl 18.30 i gemensamhetslokalen. Kallelse och dagordning är utdelad i respektive brevlåda. Årsredovisningen finns att finna under Allmänt->Mäklarinformation här på sidan.

Hälsningar Styrelsen

 

2019-04-29 Uppdatering gällande nattens brand

 
I morgon kommer det att sättas upp staket för att säkra det brandskadade området så att ingen ska komma till skada. Sanering har påbörjats idag, elen har säkrats så att det finns belysning på området och till vissa delar även vid garagen. Samfälligheten har idag kommit så långt som vi kan för tillfället.
 
Skador på bilar får respektive ägare ta med sitt försäkringsbolag.
De som inte har fått direkta brandskador uppmanas att tvätta sin bil snarast då det troligen är sot på dessa.
 
Det kommer under en tid framöver vara ännu större brist på parkeringsplatser och vi ber er att bara parkera där det är tillåtet, framkomlighet är av största vikt!
 
De som nu blivit av med sina platser kontaktas av styrelsen för att få en temporär plats inne på området och får ett temporärt parkeringstillstånd, övriga bilar ska ha sina tillstånd synliga i bilrutan.  I och med detta kommer även biltrafiken inne på området att öka, så ni andra, kör bara in på området om ni absolut måste. Det är vår och mycket barn och djur ute - det är krypfart som gäller!
 
Ni vet som parkerar i svängen, 77-79 och som har ärenden till hus 90, var snäll och välj inte att köra ut genom området, vänd bilen och ta er ut via garagelängan.
 
I befintliga soprum kommer fler kärl att ställas ut, förhoppningsvis senare under veckan och vi ber er att sortera sopor mer noggrant, packa och se till att soporna tar så liten plats som möjligt då vi inte heller kommer att kunna ersätta alla kärl fullt ut.
 
Mer information kommer framöver när det är dags för sanering, rivning mm
 
 

 

2019-04-29

Det har brunnit i natt i soprummet i garagelängan och ett flertal bilar är skadade, ägarna ska vara meddelade av polisen. Mer information kommer så småningom på samfällighetena Facebook grupp, samfälligheten Rügen. 

Hälsningar Katarina 

2019-02-03 Nya parkeringstillstånd

Nya parkeringstillstånd håller på att delas ut i respektive brevlåda, håll lite koll. Det delas ut två per plats och behöver ni fler, skicka ett mail till k.nyremo@gmail.com så ordnar vi detta.

 

Hälsningar Lärkans styrelse

 

2019-01-08 Container för julgranar

9-15  januari kommer en container där man ska slänga sin gran (inget annat) att finnas uppställd vid gemensamhetslokalen.

Hälsningar styrelsen för samfälligheten.

 

2018-12-05 Störning i leverans av värme och vatten den 6 december

Under torsdagen den 6 december kommer det att utföras arbete på värmecentralen och vattenförsörjning. Arbetet startar kl 09.00 och avslutas samma dag. Det innebär att det blir tillfälliga avbrott på både värme- och vatten försörjning och vi rekommenderar att man sparar lite vatten för dricka/matlagning samt för toalettbesök.

Work related to the heating system will be done during December 6th, it will start at 9 am and will be finished later the same day. There will be no heat or no water available during this break. Please prepare yourself by saving some water for drinking, food and toilet visits.

Hälsningar Samfällighetens styrelse

 

2018-10-07 Driftstörning internet och tv, hus 90.

Bredbandsswitchen till hus 90 har dött. Tekniker är på väg, förväntas anlända under eftermiddagen.

Uppdatering: Internet ska nu vara igång igen.

 

2018-06-04 Kallelse till årsstämma 2018

Den 7:e juni kl 18:00 kallar brf Lärkan till årsstämma i samfällighetlokalen. En skriftlig kallelse har delats ut i blevlådorna. En av punkterna som kommer att behandlas under stämman är fastställandet av de nya stadgar. De återfinns här. Årsredovisningen för 2017 finns nu uppe på hemsidan under Allmänt>>Mäklarinformation.

 

2018-05-03 Container

Det kommer att finnas en container för blandat avfall vid gemensamhetslokalen under perioden 9-20 maj. Passa på att slänga din gamla cykel eller annat skräp som inte får slängas i våra vanliga sopor. Större eller skrymmande saker bör monteras ner i mindre delar innan det slängs.

Obs! inget farligt avfall, el eller elektronik får slängas i denna container.

Hälsningar Samfälligheten 

 

2018-02-13 Nya parkeringstillstånd

Hej!

Det är dags att byta ut alla parkeringstillstånd till nya och de delades ut i respektive brevlåda i söndags. Skulle ni behöva fler än de tre som delats ut, skicka ett mail till k.nyremo@gmail.com så ordnar vi detta. När ni säger upp er plats och flyttar, glöm inte att lämna tillbaka tillstånden, det går bra att lägga dessa i Lärkans styrelsebrevlåda som finns uppsatt vid nr 92.

Hälsningar Samfälligheten

 

2017-12-23 Jul & granar

Var snäll och sortera julens avfall ordentligt, det tar inte så mycket tid. Papper och kartonger tar mycket plats, packa väl och lägg i rätt soptunna. En containter ställs ut vid lokalen 4-14 januari där endast julgranar får slängas.

God jul!

 

 

2017-08-27 Kräftskiva 31 augusti

TORSDAG 31 AUGUSTI FRÅN KL. 15:00

är alla Rügens medlemmar ( Lärkan, Hussvalan och Backsvalan)  välkomna!

Vi dukar upp med bord och stolar vid vår lokal nere vid dammen och man tar med sina egna kräftor eller annat man vill förtära samt egen dryck. Det finns en grill på plats så för den som har möjlighet, ta gärna med egen grill. Det bjuds på underhållning till maten runt kl.18:00 och aktiviteter för barnen finns på plats från kl. 15:00

VARMT VÄLKOMNA

/Styrelsen för samfälligheten

 

2017-08-23 Parkeringsböter

Var noga med att ditt parkeringstillstånd är synligt i bilrutan så slipper Apcoa/Europark bötfälla i onödan. Det går att återkalla felaktiga parkeringsböter men det msåte göras inom 7 dagar.  Har du fått en felaktig bot? maila k.nyremo@gmail.com med datum, bilens registreringsnummer samt numret på  platsen.

Hälsningar Katarina

2017-06-08 Kallelse till årsstämma 2017

Den 26:e juni kl 18:00 kallar brf Lärkan till årsstämma i samfällighetlokalen. En skriftlig kallelse kommer ut inom kort. En av punkterna som kommer att behandlas under stämman är omröstning om nya stadgar. De återfinns här. Dagordningen för stämman är paragraf 59.

 

2017-05-20 Viktig information från Riksbyggen om nytt bankgiro från maj !


Nu i maj byter Riksbyggen från plusgiro till bankgiro och din hyres- / avgiftsavi kommer i dagarna. På avin finns texten "Obs! Nytt bankgiro" som en påminnelse om att betala till det nya bankgirot.
Vad ska jag som kund göra?
-Det är mycket viktigt att du uppdaterar uppgifterna i din internetbank så att din avgift/hyra hamnar på rätt konto hos Riksbyggen. Betalar du på annat sätt - var noga med att skriva av det nya bankgironumret korrekt vid exempelvis manuell bankinbetalning.
Har du autogiro behöver du inte göra någonting – bytet för din betalning sker automatiskt.

 

2017-05-05 Container 19-28 maj

Hej!

En container för blandat avfall kommer att finnas uppställd vid gemensamhetslokalen, 19 - 28 maj. Obs! Ingen elektronik eller farligt avfall får slängas i containern. Det lämnas på exvis Gastelyckans återvinningsstation.

Hälsningar Samfälligheten Rügen

 

2017-04-13 Hej alla boende i samfälligheten Rügen!

Våren är här och med det många som är ute och rör på sig inom området, en del är korta och svåra att upptäcka när man kommer körande med bil. Det är tillåtet att köra i gångfart inom området för att lasta och lossa men det körs en hel del ”av gammal vana”, det kanske går att minska och målet är ett så bilfritt område som möjligt.

 

Våra trivselregler i korthet: 

Grillsäsongen har börjat och därför vill vi påminna om att det inte är tillåtet att använda kolgrill uppe på balkongerna eller loftgångarna.  

Det finns ett kärl för återvinning av kläder i sophuset vid hus 92-94.  

Grovsopor som inte platsar i våra vanliga kärl ska inte heller läggas vid sidan om i soprummen utan köras till återvinningsstationen. Vi får betala Riksbyggen för extra körningar till återvinningen och det alldeles i onödan.  

Slänger du glas på kvällen? Gå gärna till sophuset vid garagelängan så stör du minst. Ljudet av krossat glas upplevs som störande av de som bor nära våra sophus.  

Har ni saker ni vill skänka/sälja, gå gärna med i den nystartade Facebookgruppen som heter ”Samfälligheten Rügen”, en plats för att sprida information och diskussion om vårt område och kan kanske också bli en plats för att skänka/sälja saker vi inte behöver.  

Det är ett generellt parkeringsförbud i vårt område, parkering endast på markerade platser och det gäller även när man hyr lokalen som har en egen plats. Vi vet att det är ont om parkeringar men det rättfärdigar inte att man ”lånar” andras platser eller parkerar lite hur som helst.  

Nedskräpning på området är självklart inte tillåtet i någon form, gäller även fimpar och snuspåsar.  

Vi kan alla bidra till att hålla vår utemiljö i gott skick och det är tillåtet att plocka upp skräp, ta bort kattbajs från sandlådan och rensa ogräs på de gemensamma ytorna. 

Trevlig vår & sommar önskar 

Styrelsen för samfälligheten

 

2017-03-19 Facebook sida för samfälligheten

Det har skapats en grupp på Facebook för samfälligheten, den heter  "Samfälligheten Rügen", gå gärna med!
 
Samfälligheten Rügen består av tre bostadsrättsföreningar, Lärkan, Backsvalan och Hussvalan.
Här postas information om aktiviteter, kommande underhåll och annan information som rör samtliga bostadsrättsföreningar.

Även annan information eller förfrågningar medlemmar emellan kan postas här om det gäller tex försäljning av bostadsrätt, frågor om sammankomster, tips och idéer som kan vara till nytta för alla medlemmar och våra boenden.

 

2017-03-19 Håll extra koll på avin!

 

Riksbyggen utvecklar och byter Affärssystem. För dig som boende innebär det att du får en avi i månaden i stället för tre på en gång under mars, april och maj 2017. Har du månadsavisering blir det ingen skillnad alls. Läs mer om vårens aviseringar på andra sidan eller på www.riksbyggen.se/boendeinfo

 

Hälsningar Styrelsen

 

2016-12-08 Container för "återvinning" av julgranar

Den 9-15 januari kommer en container att finnas vid lokalen, observera att endast julgranar får slängas i denna.

Under våren kommer en containter för blandat avfall att ställas ut.

Hälsningar Samfälligheten Rügen

 

2016-12-08 Glögg & Pysselstuga 14 december

Lokalen vid dammen är öppen för drop-in med glögg och julpyssel, onsdagen den 14 december kl 17-20. Ta med familjen eller kom ensam och julpyssla. Samfälligheten bjuder på glögg och pepparkakor. Basmaterial till pyssel finns men ta med egen sax och gärna annat pysselmaterial som kan vara kul att använda.

Välkomna!

 

2016-08-30 Container

En container för blandat avfall kommer att finnas uppställd vid gemensamhetslokalen, 16 - 25 september. OBS! Elektronik och farligt avfall lämnas som vanligt på exvis Gastelyckans återvinningsstation.

//Styrelsen 

 

2016-08-12 Kräftskiva / familjefest torsdag den 25 augusti kl 17.00

Välkommen till Samfälligheten Rügens familjefest / kräftskiva!
Vi dukar upp med bord och stolar vid vår lokal nere vid dammen och man tar med sina egna kräftor eller annat man vill äta. Grillar finns på plats för de som vill grilla.
Det bjuds på underhållning till maten runt kl.18:00 och aktiviteter för barnen finns på plats.
VARMT VÄLKOMNA!

/Styrelesen i samfälligheten Rügen

 

2016-05-10 Årsstämma

Härmed kallas ni till ordinarie årsstämma för BRF Lärkan 24 maj kl 19.00 i gemensamhetslokalen.

Kallelse

//Styrelsen

 

2016-01-04 Container för julgranar

7-14 janauari går det bra att slänga sin gamla gran i containern som kommer att finnas vid gemensamhetslokalen. OBS! endast granar - inget annat avfall.

//Samfälligheten Rügen 

 

2015-11-24 Driftstörning IP-telefoni

Det kan vara driftstörningar i ip-telefonin, detta bör rätta till sig när Telia / Ericsson varit ute och bytt triple-play modemen i respektive lägenhet.

 //Styrelsen

 

2015-11-11 Driftstörning 3-play

Imorgon torsdagen den 12:e november kommer vi att få en driftstörning på våra mediatjänster. Det gäller bredband, tv och ip-telefoni. Driftstörningen kommer att ske under förmiddagen med start ca kl 08.00 medans telia byter ut delar av vår nätverksutrustning. Anledningen till bytet är att vi inom kort kommer att få uppgraderad hastighet på bredbandet. Det kommer att bli 250/100 Mbit istället för de 100/10 vi har idag. Mer information om detta kommer senare.

//Styrelsen 

 

2015-09-23 Container

Det kommer att finnas en container uppställd vid gemensamhetslokalen 7-12 oktober för blandat avfall.
OBS! Elektronikskrot och farligt avfall lämnas på återvinningsstationen, exvis hos Sysav Gastelyckan. 

//Styrelsen för samfälligheten Rügen

 

2015-06-21

Välkommen på årsstämma för BRF Lärkan den 23 juni kl 19.00 i gemensamhetslokalen.

//Styrelsen

 

2015-04-28

Pga av platsbrist vid samfällighetslokalen kommer det inte att ställas ut någon container nu i april, nytt datum kommer.

//Samfälligheten Rügen 

 

2015-03-15 Container

 En container för blandat avfall, dvs ingen elektronik och farligt avfall, kommer att ställas upp vid gemensamhetslokalen 29 april och en vecka framåt.

 //samfälligheten Rügen

2015-01-05 Julgranscontainer

 

Snart är det dags att städa ut julen och julgranen kan slängas i den contatiner som kommer att finnas vid gemensamhetslokalen 7-13 januari. 

God fortsättning!

 

2014-11-21 Information från styrelsen

 

Styrelsen vill informera att det är av största vikt att den planerade OVK:n den 25 november kan genomföras. Eftersom vi är medvetna om att inte alla kan vara hemma går det bra att låta en granne eller att vi i styrelsen hjälper till att släppa in ventilationsfirman.  

Med detta brev vill vi även bjuda in er till en extra föreningsstämma den 9 december 2014 kl 19:00 i föreningslokalen. På denna stämma behöver vi välja in minst två nya ledamöter i styrelsen. Detta då två av styrelsens representanter kommer att avgå vid årsskiftet. Om styrelsen ej får in nya representanter kommer de ej att kunna utföra sitt uppdrag. 

Slutligen vill vi informera att styrelsen har beslutat att ej göra någon avgiftsjustering till 2015. Detta då föreningens ekonomi ser bra ut trots de nya redovisningsreglerna.

 

// Styrelsen

  

2014-10-09: Kanalrensning samt OVK

Då det finns lagstadgat att man som fastighetsägare måste göra obligatorisk ventilations kontroll (OVK) vart femte år har styrelsen beställt detta uppdrag. I samband med detta beslutade även styrelsen att göra en kanalrensning i fastigheterna för att säkerställa att ventilationen fungerar som den skall samt att OVK:n blir godkänd.

Kanalrensningen kommer ske den 16/10. Förmiddag i hus 90 och eftermiddag i hus 92.. Om man inte kan vara hemma går det bra att be en granne eller att vi i styrelsen släpper in sotarna (SIMAB). Om ni vill att styrelsen släpper in sotaren, kontakta då ordförande (Johan Wiman) för nyckel överlämning. För mer information kontakta Johan Wiman (0725-613573) eller SIMAB (0703-708133).

Datum för OVK:n är ej bestämt ännu. Mer information kommer framöver. 

//Styrelsen  

 

2014-07-04: Soprum

Under sommaren kommer kärlen för lysrör och glödlampor att ändras till att endast finnas i soprummet vid garagen. Det kommer även att ställas ett kärl där för insamling av småelektronik.

För att öka trivseln har det även beställts tvätt av samtliga sopkärl på området.

Vi vill även uppmana er att försöka sopsortera ännu bättre än det görs idag. Ett kärl för hushållsavfall är ca 7 gånger dyrare än ett för matavfall. Värt att tänka på.

//Styrelsen 

 

2014-05-27: Reparationer

I veckan kommer Veidekke att påbörja olika reparations/garanti arbeten på våra hus, exvis kommer trapporna att få ny beläggning.  

//Styrelsen

 

 

2014-05-27: Årsstämma 

Välkommen på årsstämma för Brf Lärkan den 10 juni kl 18.30 i gemensamhetslokalen. 

Kallelse är även utdelad i respektive brevlåda. 

Hälsningar Styrelesen för Brf Lärkan

  

 

2014-01-08: Julgranscontainer

Nere vid föreningslokalen står det en container där man kan slänga sin julgran. Den finns på plats tom den 13/1 - 2014

//Styrelsen 

 

2013-12-20: Avgiftsjustering

 Efter genomgång av budget inför 2014 har styrelsen beslutat att följa inflation och avtalsindexeringar genom att höga årsavgiften med 2 %.

Höjningen kommer att gälla from 2014-01-01.

(Denna information har delats ut i respektive brevlåda)

//Styrelsen

2013-12-02:  Varmvatten

Det är problem med varmvattnet i området just nu. Detta då en shuntventil i undercentralen slutat fungera. Ventilen är manuellt öppnad vilket kan medföra varmare vatten i kranen än vad som är normalt. Vi uppmanar till försiktigthet, speciellt om barn bor i lägenheten. /Styrelsen

  

2013-06-17:  Påminnelse - Årsstämma

Tisdag den 18 juni kl 18.00 i gemensamhetslokalen är det ordinarie årsstämma för BRF Lärkan. Kallelse samt fullmakt har delats ut i brevlådorna.

 

Äldre anslag finns i nyhetsarkivet.

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...