Brf Lemuren 36

Stockholm

Kontaktinformation Brf Lemuren 36

 

Styrelsen

Styrelsen består av upp till 6 ordinarie ledamöter. Vi sammanträder ungefär varannan månad.

Det bästa sättet att kontakta någon i styrelsen är via e-post.

Vid ordinarie föreningsstämma (08/06/2022) valdes följande styrelse:

 

 

Förvaltning

Ekonomisk Förvaltare

NABO AB

010-2880000 

Fastighetsskötare

Woxbergs Fastighetsservice

Telefon: 08-668 05 50

Jourtelefon: 070-516 98 50

Städbolag

Mickes Fönsterputs och Städ

08-712 09 44

070-990 43 60 

Föreningens egen startbild