Brf Lemuren 36

Stockholm

Lite ordningsregler gällande renoveringar

 

Om man som lägenhetsinnehavare ska göra ingrepp i badrum och/eller kök så ska styrelsen kontaktas innan arbetet startar.

Vi har vissa regler att följa vad gäller t.ex. ventilation.

 

I övrigt gäller att inget byggmaterial, förpackningar osv får läggas i källaren. Det ska transporteras bort till lämplig anläggning. 

 

Styrelsen kontaktar du här! 

Föreningens egen startbild