Liljanstorp

Västerås, Västmanland

Städdag

Lör 28:e april är det dags för vårens städdag med samling kl 09:00 i lekparken.

Man behöver inte ha med sig något speciellt, men det kan vara bra att ta med en kratta då många brukar kratta löv. Vid 11-tiden brukar det bli korv med bröd samt kaffe/dricka och någon kaka.

Vi har två städdagar om året. Det är en på våren och en på hösten. Vi ser helst att alla hushåll är med på minst en av dessa dagar per år. Alternativet till dessa städdagar är att vi lägger ut allt jobb på entreprenad och bekostar detta med höjd medlemsavgift.

För de hushåll som antingen inte vill vara med eller inte alls kan så har ni möjlighet att bidra med ett frivilligt bidrag som kompensation. Denna extrasumma kommer förifyllt tillsammans med inbetalningen av samfällighetsavgiften under våren nästkommande år till de hushåll som inte deltagit på någon städdag under året. Observera att denna extrasumma är frivillig att betala, men om deltagandet på städdagarna blir för dåligt kommer vi tvingas att göra den obligatorisk.

Har ni fått denna extrasumma felaktigt på grund av att vi missat att pricka av er på någon av städdagarna ber vi er bortse från det och ta kontakt med någon i styrelsen för att påtala detta.

Föreningens egen startbild