Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6

Stockholm

För boende

Här hittar du allmänt tillgängliga dokument och information för dig som bor i föreningen. Inloggning är inte nödvändig.

Interna dokument som stämmoprotokoll, äldre årsredovisningar och infoblad hittar du som är medlem i föreningen via SBCs portal SBC Hemma. Inloggning med Mobilt BankID krävs.

Via SBC Hemma kan du även skapa ärenden till SBC, t ex för att beställa ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. Ett sådant utdrag behöver du i samband med omläggning av lån.

Facebook-grupp (sluten grupp)

Regler, instruktioner och praktiska tips

Blanketter

Bruksanvisningar till vitvaror m.m. från när huset byggdes

 

Uppdaterad 2023-11-21 / ne